Ο Δήμος και όχι ιδιώτης λειτουργεί τις κατασκηνώσεις στην Παλιομηλιά.

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι η κατασκήνωση του Δήμου στη θέση «Παλιομηλιά Ελικώνα» θα λειτουργήσει το φετινό καλοκαίρι και θα προσφέρει φιλοξενία σε παιδιά ηλικίας 8 έως 14 ετών για το χρονικό διάστημα 1 Ιουλίου – 12 Αυγούστου 2015.
Πιο αναλυτικά η κατασκήνωση θα λειτουργήσει σε τέσσερις κατασκηνωτικές περιόδους:
Α’ κατασκηνωτική περίοδος: 1/7/2015 – 10/7/2015
Β’ κατασκηνωτική περίοδος: 12/7/2015 – 21/7/2015
Γ’ κατασκηνωτική περίοδος: 23/7/2015 – 1/8/2015
Δ’ κατασκηνωτική περίοδος: 3/8/2015 – 12/8/2015

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές κατά το χρονικό διάστημα από 02/06/2015 έως 15/06/2015, στο Δημοτικό Κατάστημα, Σοφοκλέους 15, στον 1ο όροφο, ώρες :10:00 έως 14:00, στον κ. Μανούσκο Δημήτριο και κα Βασιλική Κασσάρα (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2261350860, 2261350869). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα συνοδεύουν την αίτησή τους:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού εφορίας.
Απόδειξη πρόσφατου λογαριασμού Δ.Ε.Η.. ή Ο.Τ.Ε.

Έντυπα αιτήσεων θα διατίθενται στο 1ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να τυπώσουν το έντυπο της αίτησης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.livadia.gr).