Κάλεσμα για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

dimoslevadeonΣύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 282 παρ.16 του Ν.3852/10 απαιτείται η ανανέωση της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για την περίοδο 2013 έως και Αύγουστο 2014, για το λόγο αυτό καλούμε:

α) τους τοπικούς, εμπορικούς, επαγγελματικούς και επιστημονικούς συλλόγους και φορείς,

β) τις τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών,

γ) τα σωματεία εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά τους πρόσωπα,

δ) τις ενώσεις και τους συλλόγους γονέων,

ε) τους αθλητικούς και πολιτιστικούς φορείς του Δήμου,

στ) τις εθελοντικές οργανώσεις και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και

ζ) τους Δημότες

που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να ορίσουν, το αργότερο έως την 25/1/2013, με έγγραφό τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τον εκπρόσωπό τους και τον αναπληρωτή τους με τα πλήρη στοιχεία τους (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση, fax ή email).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης μπορεί να γίνει είτε με σχετικό έγγραφο προς το Δήμο, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη δ/νση : gdimarxou@livadia.gr είτε με την αποστολή τηλεομοιοτυπήματος (FAX): 22613-50831.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες  στα τηλέφωνα 2261350801-802.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ