Στην ΤτΕ τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων κατά τη συνεδρίασή του, την Τρίτη 12 Μαΐου 2015, σχετικά με το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας αποφάσισε τα ακόλουθα:
-Το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4323/15 (ΦΕΚ 43/Α/27-04-2015), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, με σκοπό την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Λεβαδέων.
-Ορίζει τη Δήμαρχο Λεβαδέων, κα Πούλου Γιώτα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, διαχειρίστρια του ανωτέρω λογαριασμού, καθώς και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.