Δήμος Θήβας: Την Παρασκευή 15/5 στις 13:30 συνεδριάζει με 17 θέματα η Οικονομική Επιτροπή

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θήβας συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα την 15 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1o: “3η τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους 2015”.

2ο : 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (Αριθ. Πρωτ. 10828/11-05-2015).

3ο : Απευθείας ανάθεση του έργου: «Τσιμεντόστρωση οδού στην Τ.Κ. Ξηρονομής (από οικία Ε. Σκαλή – Πλ. Δέλα ως το νεκροταφείο)»

4ο : Κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου.

5o : Διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00 € για αγορά οικοπέδου για την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού ΔΕ Πλαταιών Δήμου Θηβαίων.

6ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 14.967,87 € για εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών ΔΕ Θίσβης 2015.

7ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 14.967,87 € για εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών ΔΕ Βαγίων 2015.

8ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων άρδευσης.

9ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 160,00 € για δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ.

10ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 45.713,07 € για μελέτη κατασκευής βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης Δήμου Πλαταιών.

11ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 57.000,00 € για αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας Ευαγγέλου, Δημητρίου, Παναγιώτη, Κων/νου & Φιλίππου Μπάκα.

12ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 2.979,10 € για προμήθεια ιστών και υλικών στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης οδών.

13ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 12.590,00 € για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ».

14ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 3.498,49 € για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών Δημοτικών κτιρίων.

15ο : Διάθεση πίστωσης ποσού 1.329,35 € για μελέτη εφαρμογής ενεργειακής αναβάθμισης του παλαιού Δημαρχείου Θήβας.

16ο : Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων στον Καλλικρατικό Δήμο Θηβαίων.

17ο : Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς των έργων “Κατασκευή δρόμου στην παραλία Αλυκής” και “Κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου στην Ελλοπία” από την “Ενεργειακή Μαρίστι Α.Ε.” (σχετ. η υπ’αρ. 27/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).