Δωρική Αδελφότητα: Δέσμη προτάσεων προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Κοινοποίηση στα Social Media
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δωρικής Αδελφότητας μας προσκαλεί την Κυριακή, 17 Μαΐου 2015, στις 11:00 π.μ. στη Δωρική Στέγη, Ιέρωνος 6 & Τιμοθέου στο Παγκράτι για να συζητήσουμε και να επεξεργαστούμε μαζί τη δέσμη προτάσεων που πρόκειται να εισηγηθούμε ως το ιστορικότερο πολιτιστικό σωματείο της Δωρίδας προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνέχεια της πρόσφατης παρουσίασης του Περιφερειάρχη στο Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας ενόψει της διαδικασίας εξειδίκευσης – προγραμματισμού του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας που θα ολοκληρωθεί το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

Η παρουσία μας κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι τώρα μπαίνουν οι βάσεις για την αξιοποίηση του 5ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).

Ίσως να είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία για τη διάσωση της Δωρίδας μέσα από την τόνωση της ανάπτυξης.

Εισηγητής: Μιχάλης Δρίτσας, Αντιπρόεδρος Δωρικής Αδελφότητας, Στέλεχος Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Προγραμματισμός & Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δωρικής Αδελφότητας

Με Τιμή

 Ο Πρόεδρος Μπαλατσούρας Ιωάννης  (Κιν. 6977309242)

Ο Γενικός Γραμματέας  Γρίβας Μιχαήλ (Κιν. 6944372237)