Τα θέματα της τακτικής και ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακύ Συμβουλίου Στερεάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Ειδική Συνεδρίαση

Η 5η συνεδρίαση (Ειδική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8, Λαμία), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω της παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Ακριώτη.

Τακτική συνεδρίαση

Η 6η συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 και ώρα 1:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού  Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8, Λαμία), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση για τις Δικαστικές εκκρεμότητες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.                                                       2. Λήψη Απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ επικουρικών ιατρών στις άγονες, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 20 του Ν. 4213/2013.

ΟΔΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΙΟΔΙΑ                                                                                                                                                3. Προτάσεις για τις επόμενες ενέργειες αναφορικά με το θέμα των Διοδίων από την Επιτροπή Διαβούλευσης για το θέμα των Διοδίων, βάσει της υπ’ αριθμ. 142/2014 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                                                                                                                              4. Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διαχείριση Οργανικών Στερεών Αποβλήτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                   5. Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.                                                                                                                                                                                   6. Έγκριση του υπ’ αριθµ. 7/16-7-2014 Πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου.                                                           7.  Έγκριση για την μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση, βάσει του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, ήτοι την 29η Ιουνίου 2015 ή οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί, από τη Λαμία στην Άμφισσα στο «Γιάγτζειο – Κορδώνειο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας» (Κορδώνη 1, πλατεία Ησαΐα, Άμφισσα).

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ                                                                                                                                      8. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Επιτροπή Ενστάσεων Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν παρεμβάσεις ανάπτυξης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (ιδιωτικά έργα) και παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ο.Τ.Δ. Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. 9. Ορισμός εκπροσώπων επιτροπής Πειθαρχικού Συμβουλίου Π.Δ.170/2003, για την επιβολή  διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων. 10. Ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Στερεάς Ελλάδας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑ                                                                                                                                 11. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2015.                                       12. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας, για το έτος 2015.                                                     13. Έγκριση προϋπολογισμού υποέργων, στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016 & 2017» της  ΣΑΕΠ 566.                                                     14. Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων, στα πλαίσια του ενάριθμου 2013ΕΠ06600006 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της  ΣΑΕΠ 066.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                                                                                        15. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνησή του, κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4323/2015.