Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά εγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο  Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει  ότι  ξεκινούν  οι  εγγραφές  και οι επανεγγραφές  νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Λιβαδειάς από  20 Μαΐου   έως   20  Ιουνίου  2015.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Εργαζόμενη μητέρα
  2. Ηλικία παιδιού:

α)  από  ενός (1) έτους  έως  2,5  ετών  προκειμένου  να  εγγραφεί σε            βρεφικό  τμήμα  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ  και

β)  από  2,5  ετών  μέχρι  της  εγγραφής  του  στο  Δημόσιο      Νηπιαγωγείο  προκειμένου  να  εγγραφεί  σε  ΠΑΙΔΙΚΟ  ή    ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ.

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Αίτηση
  2. Πιστοποιητικό γέννησης  του  παιδιού.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης.
  4. Βεβαίωση γιατρού  για την  καλή  σωματική  και  πνευματική  υγεία  του  παιδιού. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΝΤΥΠΟ).
  5. Βεβαίωση εργοδότη  ότι  και  οι  δύο  γονείς  εργάζονται.

Απαιτείται, αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του τρέχοντος έτους ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ για ελεύθερους επαγγελματίες αντίγραφο της