Φλέγοντα ζητήματα του αγροτικού τομέα έθεσε στο Περιφερειακό συμβούλιο ο Γ. Ανέστης πρόεδρος του Α.Σ Α “Αιχμεας”

Κοινοποίηση στα Social Media

Σημαντική ήταν η παρέμβαση του Πρόεδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΑΙΧΜΕΑΣ Γιώργου Ανέστη, στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Στερεάς στη Λιβαδειά όπου συμμετείχε και απηύθυνε χαιρετισμό

Ο κ. Ανέστης μίλησε για την αναπτυξιακή προοπτική του πρωτογενούς τομέα στη Βοιωτία που πλήττεται όπως και σε όλη τη χώρα από μέτρα και πολιτικές που τον έχουν οδηγήσει σε δυσμενή θέση και κάλεσε τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου στη μέγιστη δυνατή διεκδίκηση των πόρων που προβλέπονται για τη χώρα από τη νέα ΚΑΠ και το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

aixmeasΕπίσης σύμφωνα με τον κ. Ανέστη επιτακτική είναι η ανάγκη εξάντλησης όλων των δυνατοτήτων που δίνονται στην περιφέρεια για την εξυγίανση των οργανισμών άρδευσης (ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ), την ενθάρρυνση και υπηρεσιακή υποστήριξη των ομάδων παραγωγών, τη δημιουργία εξοπλισμένων, αποτελεσματικών και ευέλικτων υπηρεσιών ικανών να απαντήσουν στις προκλήσεις της νέας ΚΑΠ, τον έλεγχο των παράνομων καλλιεργειών μέσω καθορισμού ζωνών προστασίας, την τήρηση μητρώων αγροτικών και ζωικών προϊόντων, με βάση αυτών που τηρούνται στο αρμόδιο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και την παρακολούθηση ασθενειών των καλλιεργειών και εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπισή τους

Επίσης άμεση είναι η ανάγκη για την παρακολούθηση του ενδοκοινοτικού εμπορίου των φυτικών και ζωικών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού συστήματος στα όρια της περιφέρειας, την ώθηση της συνεργασίας παραγωγών, μεταποιητών, λιανέμπορων, αλυσίδων και καταναλωτών, για τοπικά προϊόντα της περιφέρειας, με στόχο την εξάντληση όλων δυνατοτήτων των τοπικών οικονομιών προς όφελος όλων και τον στρατηγικό σχεδιασμό των απαραίτητων έργων υποδομής, με μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό και στόχο την εξοικονόμηση υδάτων, την αειφορία της γεωργίας και την μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.

Καταλήγοντας ο Γιώργος Ανέστης υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε αναδασμούς ευαίσθητων περιοχών που έχουν καθυστερήσει για πολλά χρόνια.