Ορισμός νέου Προεδρείου και Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κοινοποίηση στα Social Media

opekepeΜε απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης, ορίζεται ο Πρόεδρος, o Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου θα είναι διετής, αποτελείται από:

α)      To Γρηγόριο Αποστολάκο του Γεωργίου, Δικηγόρο, πτυχιούχο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Παντείου Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρο.

β)      Τον Αλέξανδρο Οφίδη του Χρήστου, Χημικό-Οινολόγο, πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ, ως Αντιπρόεδρο.

γ)      Τη Δήμητρα Χαλικιά  του Γεωργίου, Δασολόγο, πτυχιούχο του  Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως Αντιπρόεδρο.

δ)      Τον Κυριάκο Μπαμπασίδη του Αριστείδη, Δικηγόρο, πτυχιούχο της Νομικής Σχολής Θράκης, ως Γενικό Διευθυντή.

ε)      Τον Παναγιώτη Ρίζο του Χρήστου, Γεωπόνο, εκπρόσωπο του Υπουργείου  Οικονομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του, το Μιχάλη Γκίκα του Κυριάκου, Αγρότη, εκπρόσωπο του ίδιου Υπουργείου.

στ)    Τον Απόστολο Μωραϊτη  του Μιχαήλ, Γεωργοκτηνοτρόφο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Βαρβαρούση του Αγγέλου, Γεωπόνο,  εκπρόσωπο του ίδιου Υπουργείου.

ζ)      Την Ελένη Καραμαγκιόλη του Παντελή, Υπάλληλο της Μ.Ο.Δ., εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Πολυξένη Κρασαδάκη του Νικολάου, Ιδιωτική Υπάλληλο, εκπρόσωπο του ίδιου Υπουργείου.

η)      Το Χρήστο Τσιχίτα  του Πασχάλη, Πρόεδρο Ε.Α.Σ. Θεσσαλονίκης,  εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Γιάννη Γκουρομπίνο  του Δημητρίου, Αγρότη, εκπρόσωπο του ίδιου Υπουργείου.

θ)      Την Όλγα Μυλωνά  του Θωμά, Οικονομολόγο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο  του Αποστόλου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, εκπρόσωπο του ίδιου Υπουργείου.

ι)       Τον Ιωάννη Παπαϊορδανίδη  του Δημητρίου, Γεωπόνο, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Θεοδωρόπουλο του Γρηγορίου, Υπάλληλο Δήμου Φαρσάλων

ια)    Το Χρήστο Γατσέλη του Αθανασίου, Αγρότη, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Γκιώνη του  Γεωργίου, Αγρότη.

ιβ)     Το Γεώργιο Σιγαλό του Παναγιώτη, Γεωπόνο εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Στουπή του Λουκά, Γεωπόνο, εκπρόσωπο του ίδιου Επιμελητηρίου.

ιγ)     Το Μιχαήλ Σαρρή  του Γρηγορίου, εκπρόσωπο των εργαζομένων του   Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Ματσατσίνη του Ευσταθίου,  εκπρόσωπο των ίδιων εργαζομένων.