Δήμος Αλιάρτου: Μέχρι τη Δεύτερα 27 Απριλίου οι αιτήσεις για τις θέσεις κοινωφελούς εργασίας

Κοινοποίηση στα Social Media

Την ευκαιρία σε 27 άνεργους και νέους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και κατάρτιση, με στόχο την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, προσφέρει ο δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων  στο πλαίσιο του προγράμματος πεντάμηνης απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα, που σε πανελλήνια κλίμακα αφορά σε 32.433 θέσεις σε δήμους με πλήρη απασχόληση.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκίνησε τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Για πληροφορίες και βοήθεια στην υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου (Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος), όπου καταρτισμένα στελέχη είναι έτοιμα να προσφέρουν κάθε διευκόλυνση.

Θέσεις και ειδικότητες στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων.

Συνολικά στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων θα καλυφθούν 27 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:

Επίπεδο Εκπαίδευσης Ειδικότητα Αριθμός Θέσεων
ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ- ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12

 

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  4. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
  5. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

 

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής και τη διαδικασία μοριοδότησης.  

Οι ωφελούμενοι  επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής: 1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4)  Ηλικία και 5)  Αριθμός ανήλικων τέκνων.

 Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα

  • του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2728&Itemid=979&lang=el που εκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση

  • του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων http://www.aliartos.gov.gr αλλά και στο τηλέφωνο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 22683-50.225 (Λέτη Μαρίνα) από 09:30 έως 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 

ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ