Ρύθμιση Οφειλών στο Δήμο Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμος Λεβαδέων στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015.

Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση ορίζεται η 26η Μαΐου 2015 (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4321/2015). 

Συγκεκριμένα:

  1. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.
  1. 2. Οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν. 
  1. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
  1. 4. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Οι οφειλές έως 5.000,00 € που ρυθμίζονται δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις, ενώ οι οφειλές άνω των 5.000,00 € επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε 3% ετησίως, η καθυστέρηση καταβολής δόσης επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 0,25%.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Δημαρχείο Λιβαδειάς, Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά, 3ος όροφος γραφεία 10 και 11 και στα τηλέφωνα: 2261350823, 2261350828 και 2261350875.

Επίσης, αναλυτικές πληροφορίες και σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων www.livadia.gr