Ομόφωνο ψήφισμα από το Δήμο Αλιάρτου για τα αποθεματικά των ΟΤΑ

Κοινοποίηση στα Social Media

Η απόφαση της Κυβέρνησης να προωθήσει με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου την υποχρέωση των Δήμων να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας, αποτελεί βαρύτατο πλήγμα κατά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τίποτα δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκή δικαιολογία, για  να δεσμεύονται τα ταμειακά διαθέσιμα που διατηρούν οι Δήμοι.
Η απόφαση αυτή καταρρίπτει την αυτοτέλεια και ανεξαρτησία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ανατρέπει το στοιχειώδη προγραμματισμό του Δήμου, καταργεί ουσιαστικά το προϋπολογισμό και το τεχνικό του πρόγραμμα και κινδυνεύουν να ακυρωθούν αναπτυξιακά έργα, χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ.
Εξάλλου δεν μπορούν να εκπληρωθούν ανειλημμένες και καθημερινές ανάγκες του Δήμου.
Επίσης η αυθαίρετη αυτή ενέργεια της Κυβέρνησης δημιουργεί πολλαπλά νομικά προβλήματα, δεδομένου ότι τμήμα των διαθεσίμων του κάθε Δήμου, προέρχεται από ανταποδοτικά έσοδα, ειδικού σκοπού, που εκ του νόμου απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε αλλού, πέραν του σκοπού για τον οποίο εισπράχθηκαν.
Καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, εξαιρώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση από τη δέσμευση των χρημάτων της.

Σε κάθε περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να προασπίσουμε, μαζί με τους άλλους ΟΤΑ α΄και β’ βαθμού, την αυτονομία και αυτοτέλεια της Τ.Α. και να προσφύγουμε σε  κάθε νόμιμο μέσο για την ακύρωση της Π.Ν.Π. και την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
Αλίαρτος 21-4-2015
Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Το παρόν να αποσταλεί
1. Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
2. Βουλευτές Νομού.
3. ΚΕΔΕ
4. ΠΕΔ
5. ΜΜΕ