Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδειάς που αφορά τα μέτρα αντιμετώπισης των καταστροφών στην περιοχή της Κωπαΐδας

Κοινοποίηση στα Social Media

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2015, αποφασίστηκε η έκδοση του πιο κάτω ψηφίσματος σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπιση των καταστροφών στην περιοχή της Κωπαΐδας.
“Η μεταφορά της αρμοδιότητας της λειτουργίας του κάμπου της Κωπαΐδας στην Περιφέρεια, συνέπεσε με τεράστια προβλήματα από τις πλημμύρες και με την καταστροφή καλλιεργούμενων εκτάσεων των αγροτών.
Ανέδειξε τα προβλήματα έλλειψης αποστραγγιστικών – αντιπλημμυρικών έργων από τον Οργανισμό Κωπαΐδας και τις καθυστερήσεις σε έργα υποδομής στον κάμπο.
Μετά και τις τελευταίες καταστροφές προβάλλουν εκ των πραγμάτων βασικά ζητήματα που πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν.
Άμεση χρηματοδότηση – αποζημίωση από τα κονδύλια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την αντιμετώπισης των έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων και των καταστροφών των καλλιεργειών των αγροτών δημοτών και κατοίκων μας.
Τα οικονομικά της Περιφέρειας Στερεάς δεν επιτρέπουν τις παρεμβάσεις που απαιτούνται σήμερα, αλλά ούτε υπάρχει η δυνατότητα για την αντιμετώπιση τους μέσω των ανταποδοτικών τελών από τους αγρότες καλλιεργητές.
Σήμερα αναδεικνύεται η αναγκαιότητα για ουσιαστική και επαρκή χρηματοδότηση έργων υποδομής, στα οποία να περιλαμβάνονται εκτός των άλλων και έργα άρδευσης του Κωπαϊδικού πεδίου, με κλειστούς αγωγούς για την μείωση του κόστους παραγωγής των καλλιεργειών, αλλά και την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων της περιοχής, με βάση μελέτες που υπάρχουν και μπορούν να γίνουν χωρίς την παραπέρα επιβάρυνση των παραγωγών.
Θεωρούμε την μεγάλη και εύφορη αυτή πεδιάδα, σαν υψηλής παραγωγικής αξίας, λαϊκή περιουσία που πρέπει να μείνει έξω από οποιαδήποτε λογική ιδιωτικοποίησης.
Πρόκειται για ενιαία ιδιαίτερα μεγάλη και παραγωγική έκταση, που έχει στρατηγική σημασία για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών της πρωτεύουσας που βρίσκεται πολύ κοντά και των γύρω περιοχών. Συνεπώς πρέπει να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του Οργανισμού με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων Ο.Τ.Α. και ο απευθείας έλεγχος του από την κεντρική διοίκηση.
Εκ αντικειμένου η λειτουργία του Οργανισμού Κωπαΐδας συνδέεται με τη διαχείριση των υδατικών πόρων ευρύτερης περιοχής, που λόγω της σημασίας τους θα πρέπει να βρίσκονται κάτω από αποκλειστικά δημόσιο έλεγχο(Ενιαίος Δημόσιος Φορέας Υδάτινων Πόρων).
Απαραίτητη είναι η σταθερή χρηματοδότηση του για την εκτέλεση και την συντήρηση αναγκαίων έργων, χωρίς επιβάρυνση των αγροτών.
Χρήσιμες οι μελέτες για την επιλογή της πιο αποδοτικής καλλιέργειας στη βάση του συντονισμού και του παραγωγικού συνεταιρισμού.
Η συγκεντρωμένη αυτή παραγωγική γη μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα και να λύσει σημαντικά προβλήματα με σχεδιοποιημένη συνεταιριστική παραγωγή για την κάλυψη συγκεκριμένων διατροφικών αναγκών στα πλαίσια μιας αντιμονοπωλιακής οικονομίας.”
Σημειώνεται ότι η πιο πάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λήφθηκε πριν την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της περιοχής της Κωπαΐδας από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη.