Επίσπευση παράδοσης και λειτουργία του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας

Κοινοποίηση στα Social Media

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 816/13.3.2015 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Ευάγγελου Μπασιάκου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου με τίτλο «Επέκταση Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» δεν έχει  τροποποιηθεί και η ημερομηνία λήξης παραμένει η 30η Σεπτεμβρίου 2015.

Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ εντάχθηκε και ολοκληρώθηκε το έργο της κτιριακής επέκτασης του Μουσείου Θήβας. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο με τίτλο «Επέκταση Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», με προϋπολογισμό 8.143.011,52 € και φορείς υλοποίησης τη Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων, τη Θ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και την 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και το έργο με τίτλο «Μελέτη στερέωσης και ανάδειξης των διατηρούμενων αρχαίων καταλοίπων στο υπόγειο και το αίθριο του νέου Μουσείου Θηβών», με προϋπολογισμό 60.000 € και φορέα υλοποίησης τη Θ΄ ΕΠΚΑ, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π. «Πολιτισμός».

Κατόπιν, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εντάχθηκε στις 23.9.2010 στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, το έργο με τίτλο «Β΄ Φάση επανέκθεσης προϊστορικών, κλασικών και βυζαντινών αρχαιοτήτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας», με προϋπολογισμό 4.500.000 € και φορείς υλοποίησης τη Θ΄ ΕΠΚΑ και την 23η ΕΒΑ.

Επιπρόσθετα σας πληροφορούμε ότι ο έλεγχος της προόδου του συγκεκριμένου Έργου συνεχίζεται επισταμένως τόσο από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, όσο και από το Γραφείο Έργων Προτεραιότητας της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ