Σε 15.376.456,72 ευρώ ο προϋπολογισμός του 2015 για τα νοσοκομεία Λιβαδειάς και Θήβας

Κοινοποίηση στα Social Media

Σε προσλήψεις που ήδη έχουν προγραμματιστεί παραπέμπει το Υπουργείο Υγείας απαντώντας σε σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει στις 24 Φεβρουαρίου ο Βουλευτής Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σταθάς με θέμα: “Κινδυνεύουν να κλείσουν τα νοσοκομεία Λιβαδειάς και Θήβας λόγω έλλειψης ιατρικού, νοσηλευτικού και τεχνικού προσωπικού και λόγω έλλειψης κονδυλίων”.

Πιό συγκεκριμένα όσον αφορά στη στελέχωση των νοσοκομείων, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας έχει προχωρήσει σε αίτημα προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την έκδοση σχετικής Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, για την προκήρυξη 2.000 θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, για όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Ακολούθως το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενέκρινε την κίνηση για τη διαδικασία πλήρωσης 1.095 κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας και ήδη απέστειλε στο Υπουργείο την εγκριτική απόφαση και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επίσης το Υπουργείο κάνει γνωστό οτι βασικός στόχος είναι “η αποφυγή δημιουργίας ελλειμμάτων των νοσοκομείων και ο απρόσκοπτος εφοδιασμός τους στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους”.

Όπως σημειώνει το Υπουργείο στην απάντησή του σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017, οι εγκεκριμένες πιστώσεις εξόδων για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, το οικονομικό έτος 2015 ανέρχονται στο συνολικό ύψος των 1,388 δις.

Σε ότι αφορά τα νοσοκομεία Λιβαδειάς και Θήβας, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός τους για το οικ. έτος 2015 ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 15.376.456,72 ευρώ.

Σχετικά με την επιχορήγηση των Νοσοκομείων κατά το τρέχον έτος, το Υπουργείο Υγείας θα διαθέσει στα Νοσοκομεία το ποσό των 207 εκ. ευρώ για την αποπληρωμή υποχρεώσεων παρελθούσας χρήσης (οικ. έτους 2014) και το ποσό των 819 εκ. ευρώ για την τρέχουσα χρήση (οικ. έτους 2015).

Ειδικότερα για τα νοσοκομεία της Βοιωτίας πρόκειται να διατεθεί από τα προ αναφερόμενα ποσά 3,81 εκ. ευρώ για δαπάνες τρέχουσας χρήσης και 254 χιλ. ευρώ για δαπάνες παρελθούσας χρήσης.