Εχεις οικογένεια με δύο παιδιά; Χάνεις το 43,4% του εισοδήματός σου!

Κοινοποίηση στα Social Media

Της Μαρίας Βουργάνα

Μια θλιβερή πρωτιά κατέχει η Ελλάδα μεταξύ των 34 χωρών του ΟΟΣΑ. Βρίσκεται στην πρώτη θέση στη φορολόγηση των οικογενειών με έναν εργαζόμενο και δύο παιδιά.

Όπως προκύπτει από τη σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ, μετά την κατάργηση των φοροαπαλλαγών και του πρόσθετου αφορολογήτου ορίου για τα παιδιά, η συνολική επιβάρυνση (φόροι και εισφορές) που έχει στο εισόδημά του ένας Έλληνας εργαζόμενος με δύο παιδιά ανήλθε το 2014 στο 43,4%, όταν ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι μόλις 26,9%. Μάλιστα ακόμη και μετά τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων που λαμβάνουν οι φορολογούμενοι με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα του ΟΟΣΑ όπου η φορολογική επιβάρυνση μιας οικογένειας με παιδιά είναι υψηλότερη κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τα φορολογικά βάρη που επωμίζεται ένας άγαμος εργαζόμενος χωρίς παιδιά. Και αυτό, όταν στα υπόλοιπα κράτη του ΟΟΣΑ η μέση φορολογική επιβάρυνση των νοικοκυριών με δύο παιδιά είναι κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη σε σχέση με τον άγαμο εργαζόμενο χωρίς παιδιά.

Μετά την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις με την υψηλότερη επιβάρυνση βρίσκονται οι οικογένειες με δύο παιδιά στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία , τη Φινλανδία, τη Σουηδία, ενώ τη μικρότερη συνολική επιβάρυνση συναντάμε στη Χιλή και τη Νέα Ζηλανδία.

Οι επιβαρύνσεις από εισφορές και φόρους στο εισόδημα ενός άγαμου Έλληνα εργαζόμενου ανέρχονται στο 40,44%, έναντι μέσου όρου 36% στις χώρες του ΟΟΣΑ, στοιχείο που τοποθετεί τη χώρα στην 14η θέση αυτής της κατηγορίας. Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Βέλγιο και ακολουθούν η Αυστρία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Φινλανδία, ενώ στην τελευταία θέση με τη μικρότερη επιβάρυνση στο εισόδημα βρίσκεται η Χιλή.

Από την έκθεση προκύπτει επίσης ότι στην Ελλάδα, οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων και εργοδοτών αντιπροσωπεύουν το 83% της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης σε σύγκριση με το 63% του συνολικού μέσου όρου του ΟΟΣΑ.

Το καθαρό φορολογικό βάρος για έναν άγαμο εργαζόμενο στην Ελλάδα έφθασε το 2014 στο 24,9%, σε σύγκριση με το 25,5% του μέσου όρου του ΟΟΣΑ. Ετσι το καθαρό εισόδημα για έναν εργαζόμενο ανέρχεται στο 75,1%. Το καθαρό φορολογικό βάρος για έναν μέσο έγγαμο εργαζόμενο με δύο παιδιά διαμορφώθηκε στο 28,7% το 2014 και είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ όταν το ποσοστό αυτό βρισκόταν στο 14,8%. Αυτό σημαίνει ότι το καθαρό εισόδημα για τα νοικοκυριά με δύο παιδιά φθάνει στο 71,3% των ακαθάριστων αποδοχών, όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ διαμορφώνεται στο 85,2%.

Συγκρίνοντας τα βάρη από φόρους και εισφορές μεταξύ 2010 και 2014 διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση για τον μέσο άγαμο εργαζόμενο χειροτέρεψε, καθώς καταγράφεται αύξηση των βαρών κατά 1,3% από 39,1% που ήταν το 2010 σε 40,4% που έφθασε το 2014, όταν την ίδια περίοδο στις χώρες του ΟΟΣΑ καταγράφεται μείωση κατά 0,7% από 36,7% το 2010 σε 36% το 2014. Η μεγαλύτερη αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης για τον μέσο Έλληνα εργαζόμενο παρατηρείται μεταξύ 2010 και 2011, όταν έγιναν οι μεγάλες φορολογικές ανατροπές με μείωση του αφορολογήτου ορίου και κατάργηση των περισσότερων φοροαπαλλαγών. Το διάστημα εκείνο το φορολογικό βάρος αυξήθηκε κατά 3,1% και από το 2011 και μετά υπήρξε μείωση της τάξης του 2,8%.

Πηγή: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=113502264