Γ. Τσιάμης: Ανάγκη μείωσης ψηφιακού χάσματος με την ανάπτυξη κεντρικού σχεδιασμού

Κοινοποίηση στα Social Media

Ποια είναι η σχέση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με την αυτοδιοίκηση; Μπορούν οι δήμοι να διαδραματίσουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη διαλειτουργικών συστημάτων  για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος ανάμεσα στους δήμους;

Απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα, καθώς και στις προοπτικές ανάπτυξης της τεχνολογίας στην αυτοδιοίκηση αναφέρθηκε στην εισήγηση του ο πρόεδρος της Επιτροπής Οργάνωσης και  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννη Τσιάμη, μέλους Δ.Σ. ΚΕΔΕ και δημοτικού συμβούλου Ορχομενού.

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του κράτους και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες», σημείωσε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι ένας σύγχρονος δήμος, οφείλει να εντάσσει στις καθημερινές του λειτουργίες, το σχεδιασμό και την εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών, που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του, καθώς και την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών, με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Για να γίνει αυτό σημείωσε ότι πρέπει να μπορέσει να αναπτυχθεί ένα διαλειτουργικό μοντέλο μεταξύ των δήμων και να καταρτιστεί ένας κεντρικός σχεδιασμός.

Ο Γ. Τσιάμης αναφέρθηκε και στις δυσλειτουργίες καθώς και στις προσπάθειες ανάπτυξης ψηφιακών προγραμμάτων τα οποία δεν μπόρεσαν να έχουν συνέχεια. Για παράδειγμα ανέφερε ότι έργα που κατάφεραν να υλοποιηθούν λειτούργησαν για λίγο και στη συνέχεια μετατρέπονται σε «τεχνολογικά κουφάρια». Επίσης έγα που υλοποιήθηκαν δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν «τη βιωσιμότητα, τη συντήρηση, τη παρακολούθηση ελέγχου και την ανατροφοδότηση στοιχείων». Η πιο κρίσιμη διοικητική μεταρρύθμιση είναι η «εσωτερική αναδιοργάνωση» επισήμανε και συμπλήρωσε ότι ένας σύγχρονος Δήμος οφείλει να κατανοήσει πως εάν δεν διαθέτει ο ίδιος σωστή δομή και οργάνωση είναι σχεδόν αδύνατο να μπορέσει να παρέχει σοβαρές και ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες του.

Πηγή: http://www.localit.gr/archives/82455

Αναλυτικά η εισήγηση:

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του κράτους και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες. Η ανάγκη για εύρυθμη και χρηστή λειτουργία σε τοπικό επίπεδο επιτείνεται ολοένα και περισσότερο, καθώς η εγγύτητα στον πολίτη – εξαιτίας και τηςοικονομικής κρίσης, που έχει επηρεάσει την ελληνική κοινωνία σε όλες τις εκφάνσεις της – δημιουργεί επιπλέον υποχρεώσεις και ευθύνες.

Ένας σύγχρονος Δήμος, οφείλει να εντάσσει στις καθημερινές του λειτουργίες, το σχεδιασμό και την εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών, που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του, καθώς και την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών, με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Η υιοθέτηση των ΤΠΕ στη καθημερινή δραστηριότητα των Δήμων, προκειμένου να παρέχουμε ποιοτικότερες υπηρεσίες στους δημότες μας,μπορεί αρχικά να φαίνεται ότι είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη , αλλά επιτρέψτε μου να διαφωνήσω διότι πρωτίστως είναι θεσμικό ζήτημαόπως θα εξηγήσω παρακάτω.

Οι Δήμοι της χώρας καλούνται να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη συγκροτώντας τοπικά και περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης αξιοποιώντας τις τοπικές δυνατότητες, όμως, αφού προηγουμένως βελτιώσουν την οργανωτική και διοικητική τους ικανότητα, προσαρμοστούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και βελτιώσουν την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στους δήμους.

 

Οι τοπικές αρχές πρέπει να αποτυπώσουν τις ψηφιακές γνωστικές δυνατότητες των υπαλλήλων τους όσον αφορά τις ψηφιακή διαχείριση της πληροφορίας -όσοι Δήμοι διαθέτουν- για να μπορέσουν στη συνέχεια να οργανώσουν την απαραίτητη εκπαίδευση και επιμόρφωση.

Είναι επίσης επιτακτική ανάγκη να στελεχωθούν ανεξαιρέτως όλοι οι Δήμοι με υπαλλήλους που διαθέτουν γνώσεις πληροφορικής, όσον αφορά στο χειρισμό και στην επεξεργασία της ψηφιακής πληροφόρησης. Για να επιτευχθεί αυτό ειδικά για τους ορεινούς και απομακρυσμένους Δήμους θα πρέπει να δοθούν επιπλέονκίνητρα.

Δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε πως οι Δήμοι,παρόλα τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά έχουν προσπαθήσεικαι, αρκετοί εξ αυτών κρινόμενοιπάντα σύμφωνα με τις δυνατότητές τους,έχουν πραγματοποιήσειψηφιακά άλματα. Δεν φτάνει όμως αυτό, διότι η καθημερινή λειτουργία τους εξαρτάται κατά πολύ από το κεντρικό κράτος, το οποίο έχει μείνει πίσω. Ηαναδιοργάνωση και οι μεταρρυθμίσεις δεν αφορούν μόνο τους ΟΤΑ, είναι ένασύνθετο και διαλειτουργικό θέματο οποίο αφορά και το κεντρικό κράτος. Αυτό πρέπει να εκσυγχρονιστεί εφαρμόζοντας νέες τεχνικές, προχωρώντας σε μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν τόσο με τις δομές όσο και με τις λειτουργίες του, δημιουργώντας έναν ψηφιακό κεντρικό κόμβο γύρω από τον οποίο θα αναπτύσσεται ένα ψηφιακό δίκτυο που θα ενημερώνει και θα ενημερώνεται συνεχώς.

 

Δηλαδή :

Τι νόημα έχει για παράδειγμαοι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να γράφονται και να αποθηκεύονται ηλεκτρονικά και την ίδια στιγμή,όταν πρέπει να αποστέλλονταιστην Αποκεντρωμένη Περιφέρεια προς έγκριση, να τυπώνονται σε χαρτί, να φακελώνονται, να ταχυδρομούνται, χωρίςνα υπάρχει η δυνατότητα να αποστέλλονταιμε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μειώνοντας έτσι, εκτός των άλλων, και τα λειτουργικά έξοδα των Δήμων;

Επίσης, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι κάποιες κωμικοτραγικές περιπτώσεις του ελεγκτικού συνεδρίου που, με τους κατά τόπους επιτρόπους, επηρεάζουν τη δραστηριότητά των Δήμων. Τι εννοώ μ΄ αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι:

Πως θα παρέχω, ως Δήμος,ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους δημότες μου όταν δεν εγκρίνεται ως νόμιμη π.χ. η δαπάνη για την τοποθέτηση ασύρματων δικτύων Wi – Fi; Το αντιμετώπισα αυτό στο Δήμο μου. Σε όποιους Δήμους, δε, δόθηκε η έγκριση της δαπάνης, ταυτόχρονα θεωρήθηκε παράνομη η δαπάνη για τη βιωσιμότητα και τη συντήρηση των ασυρμάτων δικτύων, επεμβαίνοντας, σαφώς, με αυτόν τον τρόπο στη σκοπιμότητα του έργου.

Πως μπορώ να παρέχω υπηρεσίες στους δημότες μουόταν σε 70 πόλεις της Ελλάδας υπάρχει δίκτυο υποδομών οπτικών ινών, αλλά τόσα χρόνια είναι αχρησιμοποίητοκαι δεν μπορώ ως Δήμος να τις εκμεταλλευτώ;

Φανταστείτε ότι μιλάμε και για ορεινές περιοχές, πάνω από τη μισή Ελλάδα, και όπως γνωρίζετε πολύ καλά δεν υπάρχουν καν απλές γραμμές επικοινωνίας ADSL που θα χρησιμοποιήσουν οι δημότες για να απολαύσουν τις τυχόν υπηρεσίες που θα τους προσφέρει η δημοτική αρχή.

Ακόμα να αναφερθώ και στο ηλεκτρονικό σύστημα δημοπρασιών. Οριζόντια δράση, πρόχειρος σχεδιασμός,χωρίς να μας ζητηθεί καν να πούμε την άποψή μας. Τα αποτελέσματα γνωστά και αναμενόμενα . Γιατί πληροφοριακό σύστημα που δεν έχει την ελάχιστη συναίνεσηαυτών που θα το χρησιμοποιούνδεν μπορεί να είναι επιτυχημένο. Απαράβατος κανόνας όταν σχεδιάζονταιπληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές.

Αυτάδεν είναι προβλήματα που μπορούν να επιλύσουνοι Δημοτικές Αρχές,όμως καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των υπηρεσιών που θέλουμε να παρέχουμε

 

Η τοπική αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού ποτέ δεν λειτούργησεεπιρρίπτονταςτις ευθύνες μόνο στο κεντρικό κράτος. Ξέρει να κάνειαυτοκριτική και να αναγνωρίζει τις λαθεμένες πρακτικές που τυχόν ακολούθησε.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε την διαπιστωμένησυστημική αδυναμίααπό την έλλειψη δια-λειτουργικότητας μεταξύ των Δήμων. Εδώ και δεκαετίες, ο κάθε Δήμος αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει κατά το δοκούν έννοιες που έχουν άμεση σχέση με τηνεξυπηρέτηση, τη στήριξη, τη συμμετοχή, τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του πολίτη.Αυτό έχει ολέθριες επιπτώσειςστην ποιότητα και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιώναπό την Αυτοδιοίκηση. («υπηρεσίες χωρίς ραφή» είναι ο διεθνής επιστημονικός όρος).Έτσι λοιπόν σήμερα σχεδόν κάθε Δήμος παρέχει τις δικές του υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, περιχαρακωμένος στο δικό του πλαίσιο και τις εσωτερικές του διαδικασίες. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για την ενσωμάτωση τωνΤ.Π.Ε. στους Δήμους.

Συζητούμεσυνεχώς να μας δοθεί η δυνατότητα να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση και να αξιοποιήσουμε τις βάσεις δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Ε9 ,ΤΑΠ κλπ.). Πόσο εφικτό (εφόσον λυθεί θεσμικά) είναι αυτό, να μπορέσουν τα πληροφοριακά συστήματα των Δήμων να «μιλήσουν» με αυτές τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων; Είναι εφικτό μόνο για περίπου 50 – 60 κυρίως μεγάλους Δήμους.

Γεγονός είναι επίσης ότι έχουν δοθεί μέχρι σήμερα πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ μέσω διαφορών προγραμμάτωνγια έργα Τ.Π.Ε με το πρόσχημα της ψηφιακής σύγκλισης.

Σε πάνω από τους μισούς Δήμους τα αποτελέσματα ήταν τα εξής :

 1. Έργα που κατάφεραν να υλοποιηθούν λειτούργησανγια λίγο και τώρα είναι τεχνολογικά κουφάρια.
 2. Έργα που υλοποιήθηκαν αλλά δεν ικανοποιούν τις ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών .
 3. Έργα που υλοποιήθηκαν αλλά δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα, τη συντήρηση, τη παρακολούθηση ελέγχου και την ανατροφοδότηση στοιχείων και τέλος,
 4. Μειωμένη πολιτική και επιτελική προσήλωση στις Τ.Π.Ε και την ΗλεκτρονικήΔιακυβέρνηση από τους αιρετούς και τα στελέχη.

Τα παραπάνω σημεία παρατηρούνται στους Δήμουςκυρίως για τους εξής λόγους :

 1. Έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού στον άξονα των ΤΠΕ.
 2. Έλλειψη τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων στους ΟΤΑ
 3. Προτάσεις και εφαρμογές οι οποίες κατά κανόνα σύνθετες και μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών .
 4. Μεγάλο κόστος συντήρησης των έργων πληροφορικής που δεν εξασφάλιζαν οι Δήμοι μετά την αρχική υλοποίηση των έργων αυτών.
 5. Μακροσκελείς διαγωνιστικές διαδικασίες που ξεπερνούν τον κύκλο ανανέωσης της τεχνολογίας, καταλήγοντας σε προμήθειες παρωχημένων προϊόντων.
 6. Ασυνέχεια των υιοθετημένων πολιτικών σε κάθε αλλαγή της δημοτικής αρχής.

Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο: Η Αυτοδιοίκηση δε μπορεί να αποτελεί μία Βαβέλ διαδικασιών, πρωτοβουλιών και ανταγωνιστικών διεκδικήσεων. Βεβαίως, οι τοπικές ιδιαιτερότητες απαιτούν να υπάρχει η δυνατότητα τοπικών επιλογών. Αυτή είναι βασική αρχή της Αυτοδιοίκησης. Αλλά ζούμε στην εποχή των δικτύων. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η πλήρης- και κυρίως η άναρχη-λειτουργική αυτονόμηση, όχι μόνο δεν παρέχει ελευθερία επιλογών στις τοπικές κοινωνίες, αλλά αντιθέτως τις απομονώνει και τις μαραζώνει.

 

Η πιο κρίσιμη διοικητική μεταρρύθμιση είναι η «εσωτερική αναδιοργάνωση». Η επέμβαση, δηλαδή, στη διοικητική μικροκλίμακα, στο εσωτερικό των λειτουργιών των δήμων. Ένας σύγχρονος Δήμος οφείλει να κατανοήσει πως εάν δεν διαθέτει ο ίδιος σωστή δομή και οργάνωση στις Τ.Π.Ε., είναι σχεδόναδύνατο να μπορέσει να παρέχει σοβαρές και ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες του.

 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός που αφορά την Η/Δστους Δήμους με ορίζοντα το 2020 που θα προταθεί από τη Κ.Ε.Δ.Ε αφενός θα εναρμονίζεται με τους στόχους του Ψηφιακού Θεματολογίου της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και αφετέρου θα είναι απόλυταρεαλιστικός , μετρήσιμος και αποτελεσματικός.

Η αστοχίαστο ΕΣΠΑ 2007 -2013 κατά τη προσωπική μου γνώμη όσον αφορά τις ΤΠΕ οφείλεταιστο ότι οι περίπου ίδιες επικαλυπτόμενες δράσεις των δύοΕπιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ψηφιακής Σύγκλισηςκαι της Διοικητικής Μεταρρύθμισηςδημιούργησαν τεράστια εμπλοκή.

Το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 είναι πολύ διαφορετικό στη φιλοσοφία του. Εμπεριέχει πολλές απαιτήσεις και δίνει έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της «έξυπνης εξειδίκευσης».

Όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεστε γίνεται πολύς λόγος για την καινοτομία και την «έξυπνη πόλη».Αλήθεια τι εννοούμε όταν λέμε «έξυπνη πόλη» & ψηφιακός Δήμοςστη χώρα μας; Ποιοι Δήμοι σήμερα είναι τεχνολογικά έτοιμοικαιμπορούν να υλοποιήσουν δράσεις «έξυπνης πόλης»;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι πρέπει να διαθέτουμε αυτογνωσία ως Δήμοι και να είμαστε ρεαλιστές,

Δυστυχώς για εμάς«Έξυπνη πόλη» δεν εννοούμε το 2015τα ασύρματα δίκτυα, που τόσο τα έχουν ανάγκη η πλειοψηφία των Δήμων, δεν εννοούμε την εφαρμογή συστημάτων χαρτών GIS, δεν εννοούμε τη ζωντανή μετάδοση μέσω livestreaming των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων, ούτε την τοποθέτηση Infokiosk σε κάποιο σημείο της πόλης ή του χωριού που θα δείχνει τη δρομολόγηση των τουριστικών σημείων ενδιαφέροντος.

Δράσηέξυπνης πόλης είναι όταν το σύστημα του δημόσιου φωτισμούLED που έχει εγκατασταθεί, ρυθμίζει αυτόματα την ένταση του φωτός ανάλογα με την παρουσία πεζών στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, για την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά επίσης ενημερώνει αυτόματα και το κεντρικό γραφείο του Δήμου για τυχόν βλάβες, καθιστώντας τη συντήρηση πιο αποτελεσματική. Επίσης μερικά από αυτά τα φωτιστικά LED διαθέτουν αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, ήχου και ρύπανσης που μεταδίδουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, και αποτελούν την αρχή ενός δυναμικού περιβαλλοντικού χάρτη της περιοχής.

Επίσης δράση έξυπνης πόλης είναι όταν οι κάδοι απορριμμάτων στη πόληείναι εξοπλισμένοι με αισθητήρες αερίου και ογκομετρικούς ανιχνευτές που προειδοποιούν όταν είναι γεμάτοι.Κατά συνέπεια, οι κάτοικοι της περιοχής δεν ενοχλούνται τόσο συχνά το βράδυ γιατί το απορριμματοφόρο περνάει μόνο όταν οι κάδοι είναι γεμάτοι, οργανώνοντας με αυτόν τον τρόπο μια πιο ορθολογική διαχείριση της συλλογής απορριμμάτων.

Δράση τέλος έξυπνης πόλης είναι όταν το ασύρματο δίκτυο που διαθέτουμε δεν δίνει κοινή πρόσβαση σε όλους αλλά αυτόματα αναγνωρίζει και διοχετεύει το ανάλογο περιεχόμενο διαχωρίζοντας το μαθητή από τον δημότη, αλλά και από τον επισκέπτη της πόλης.

Άραλοιπόν έξυπνηπόλη είναιη πόλη που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να ικανοποιήσει τους στρατηγικούς και τακτικούς της στόχους.

Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο που θα υλοποιείται βήμα – βήμα προκειμένου μια πόλη να χαρακτηριστεί τεχνολογικά «έξυπνη». Κι εμείς αυτή τη στιγμή δεν διαθέτουμε τέτοιο σχέδιο στη μεγάλη πλειοψηφία τωνΔήμων μας.

Η φυσιογνωμία των Δήμων και οι κατά τόπους διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες, επιβάλλουν ανάλογη προσέγγιση με τη δημιουργία τοπικής ψηφιακής ατζέντας. Οσχεδιασμός , η φιλοσοφίακαι η στρατηγική όμως είναι ίδια για όλους, τόσο για ένα μικρό νησιωτικό όσο και για έναν αστικό Δήμο.

Εάν φανταστούμε μια κατηγοριοποίηση Δήμωνμε πληθυσμιακά κριτήρια σύμφωνα με μελέτη της ΕΤΑΑ θαπαρατηρήσουμεπως μόνο το 18% των δήμων της χώρας μπορούν -τυπικά τουλάχιστον – να αξιοποιήσουν Τ.Π.Ε διαθέτοντας οργανωμένα τμήματαμηχανογράφησης και υποδομές.

Επομένως λοιπόν οι περισσότεροι Δήμοι ,πρέπει να υποστηριχτούν και να βοηθηθούν από την Κ.Ε.Δ.Ε με συγκεκριμένο σχεδιασμό, έτσι ώστε να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα με τους υπόλοιπους και σαφώς, στους τεχνολογικά πιο ανεπτυγμένους Δήμους να προωθηθούν ανάλογες δράσειςγια να μην μείνουν στάσιμοι.

Στο σημείο αυτό είναι κρίσιμο να συνειδητοποιήσουμε ότιτο κορυφαίο συλλογικό όργανο της Αυτοδιοίκησης πρέπει κατεπειγόντωςνα προωθήσει πολιτικές και μέτρα διαλειτουργικότητας στο χώρο της Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού σε συνεργασία πάντα με τους Δήμους. Υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις και προσεγγίσεις για αυτό το στόχο που στηρίζονται στην εκτεταμένη χρήση εργαλείων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σε διαφορετική περίπτωση, το έργο «λειτουργικής αναβάθμισης των ΟΤΑ» θα το αναλάβουν μόνοι τους, χωρίς εμάς, η «αγορά» και η TaskForce. Με κανόνες και οδηγίες που εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα και θα υποχρεωθούν οι Δήμοινα προσαρμόσουν τη λειτουργία τους στις επιταγές και τα συμφέροντα των «αγορών».

Στην περίπτωση των δήμων, η Κ.Ε.Δ.Ε δεν υποκαθιστά τους δήμους, που πρέπει οι ίδιοι με δική τους προσπάθεια να προωθήσουν την ανάπτυξη της εφαρμογής των ΤΠΕ. Όμως, η Κ.Ε.Δ.Ε μπορεί να δράσει ως καταλύτης, ως ενεργός καικινητήριος μηχανισμός, ως συντονιστής και διαμορφωτής συνεργειών, ως δημιουργός ενός συστήματος υποστήριξης, ως φορέας κωδικοποίησης εμπειριών και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Κι αυτή η συνέργειαείναι αναγκαία διότι οι Τ.Π.Ε ., που πρέπει να υιοθετήσει η Αυτοδιοίκηση, δεν είναιένα«κοστούμι» που το ίδιο μπορεί να φορεθεί σε όλους τους Δήμους.

Οι άξονες στρατηγικής της ΚΕΔΕ για τις ΤΠΕ είναι οι εξής: 1) Πληροφοριακά Συστήματα/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, 2) Ευρυζωνικές Υποδομές ανοιχτές και προσβάσιμες, 3) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Με βάση όλα τα παραπάνω οι δράσεις που πιστεύουμε ως Επιτροπή Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησηςπωςπρέπει να αναπτύξει και να δρομολογήσει η ΚΕΔΕείναι οι εξής :

 1. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση των προηγούμενων ΟΕΥ ήταν με βάση τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ και όχι με βάση τις διαδικασίες λειτουργίας. Το επόμενο βήμα για την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης των ΟΤΑ είναι η απλούστευση και προτυποποίησητων διαδικασιών λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών. Επομένως στόχος μας η δημιουργία νέου μοντέλου λειτουργίας των Δήμων που θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες αλλαγές , του κανονιστικού πλαισίου , των διαδικασιών και των εντύπων, των οργανωτικών δομών και ρόλων (θέσεων εργασίας) και των πληροφοριακών συστημάτων.
 2. Σε συνεργασία με κατάλληλο τμήμα πληροφορικής Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και σε διαβούλευση μαζί σας, θα προωθήσουμε άμεσα την ανάπτυξη του Οδικού Χάρτη Δράσεων Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησηςστην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μέσω αυτού του οδικού χάρτη θα πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός τηςΨηφιακής Ατζέντας για κάθε κατηγορία δήμων που θα αποφασίσουμε (Αστικοί , Νησιωτικοί , Ορεινοί κλπ.). Διότι μόνο έτσι θα αποκτήσουμε πραγματικό ρόλο επίσημου και ουσιαστικού συνομιλητή στο σχεδιασμό και την εξειδίκευση των δράσεων Τ.Π.Εμέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
 3. Ανάπτυξη και λειτουργία μόνιμου συστήματος ηλεκτρονικής διαβούλευσηςμέσω της ιστοσελίδας της Κ.Ε.Δ.Εμε πολλαπλές θεματικές ενότητες που θα αφορούν όλα τα επίπεδα γενικότερης οργάνωσης καιΤ.Π.Ε των ΟΤΑ. Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα συλλογής των απόψεων στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μετά την συλλογή, επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων θα προκύπτουνκαι οι τελικές προτεινόμενες χρηματοδοτούμενες δράσεις για τους ΟΤΑ, μέσω τουΕΣΠΑ 2014 -2020.
 4. ΥλοποίησηΕνιαίου Κέντρου Δεδομένων της Αυτοδιοίκησης(Πληροφοριακές Υποδομές καιDataCenter της Αυτοδιοίκησης). Ο εξοπλισμός και το λογισμικό ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να ενταχθούν σε ενιαίο κέντρο δεδομένων, με κοινή διαχείριση, κοινές προδιαγραφές , κανόνες, HelpDesk ,που θα επιτρέπουν ενιαία πρόσβαση μέσα απόδιαδικτυακό περιβάλλον. Η απουσία κοινής σύγχρονης αρχιτεκτονικής στα πληροφοριακά μας συστήματα με ενιαία πρότυπα και πολιτικές συμμόρφωσης για τη χρήση ΤΠΕ , είναι επιτακτική ανάγκη τόσο για την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων μας όσοκαι την κάθετη μείωση του κόστους χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής.                                                  Οι προσδοκώμενες μακροπρόθεσμες υπηρεσίεςπου θα προκύψουν προς τους Δήμους από τη δημιουργία του DataCenter της Αυτοδιοίκησης είναι επιγραμματικά οι εξής Ολοκληρωμένοπληροφοριακό σύστημαδιαχείρισης των πόρων των ΟΤΑ(back – office).
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων(front-office).
 • Πληροφοριακό σύστημα διοίκησης (MIS).
 • Διαμόρφωση και εφαρμογή προτύπων διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με τα βασικά μητρώα που διαθέτει το κεντρικό κράτος.
 • Αυτοματοποιημένες εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας των υπηρεσιών και Ηλεκτρονική διακίνηση, διαχείριση και αρχειοθέτησή των εγγράφων των ΟΤΑ.
 • Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των γεωχωρικών δεδομένων των Δήμων και Περιφερειών (GIS).
 1. Δημιουργία Κέντρου Επίδειξης Τεχνολογιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κ.Ε.Δ.Ε. με ταυτόχρονη υλοποίηση θεματικής τράπεζας καλών πρακτικών από τεχνολογικά αναπτυγμένους ΟΤΑ και διάχυση της πληροφορίας και της τεχνογνωσίας αυτής σε άλλους Δήμους. ToΚέντρο αυτό φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα πρότυπο εργαστήριο των νέων προσεγγίσεων για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο (local & national e-government).Μέσα από τη λειτουργία του, το κέντρο θα στοχεύει στη διάδοση των δυνατοτήτων που παρέχει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση για τους Δήμους της χώρας αλλά και στη συγκέντρωση της διεθνούς και ελληνικής εμπειρίας από τον ιδιωτικό τομέα , τα πανεπιστήμια και άλλους φορείς, σε κρίσιμες εφαρμογές και υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις.

 

Αρκετά από τα παραπάνω έργα καθώς και όλες οι δράσεις που θα προκύψουν, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2014 -2020 και πιο συγκεκριμένα από το Θεματικό Στόχο11 που είναι η «Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης» και χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Καθώς και από το Θεματικό Στόχο2 που είναι η «Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Με αυτό το διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε αφενόςένα ικανοποιητικό επίπεδο οργάνωσης όλωντων Δήμων ανεξαρτήτως μεγέθους και γεωγραφικής θέσης και αφετέρου ένα ελάχιστο ή καλύτεροεπίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τους δημότεςαπό όλους τους Δήμους.

Κλείνοντας ζητούμε τη συνεργασία όλων ανεξαιρέτως των εμπλεκομένων σχετικά με τα θέματα Τ.Π.Ε, την αγορά πληροφορικής μέσω των συλλογικών τους οργάνων, τους παγκόσμιους κατασκευαστές προϊόντων τεχνολογίας που εδρεύουν στη χώρα μας, στελέχη των Δήμων, πολίτες, Ακαδημαϊκά ιδρύματα κ.α. Οι προκλήσεις είναι σύνθετες και απαιτούν δημιουργικές λύσεις και συναινετικό προσανατολισμό.

Όμως θα προχωρήσουμε σε δράσεις που εμείς πιστεύουμε ότι θα ωφελήσουν τους Δήμους μας με βάση το όραμά μας και το στρατηγικό μας σχεδιασμό. Δεν θα μας πει η «αγορά» – όπως έχει κάνει στο παρελθόν- τι προϊόν έχει διαθέσιμο για τους ΟΤΑ, αλλά εμείς θα πούμε τι θέλουμε, διότι εμείς οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης γνωρίζουμε τις ανάγκες στους δήμους μας καλύτερα από το καθένα και δεν μπορεί να σχεδιάζονται δράσεις και προγράμματα για εμάς χωρίς την ενεργό συμμετοχή μας και τη σύμφωνη γνώμη μας.

Εμείς γνωρίζουμε τα προβλήματα και τις αδυναμίες που έχουμε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση καλύτερα από όλους και εμείς πρέπει να είμαστε εκείνοι που θα προτείνουμε τις απαιτούμενες δράσεις για να τα λύσουμε .

 

Εμείς πρέπει ναδημιουργήσουμε τις εξελίξεις και δεν θα τρέχουμε πίσω από αυτές.