Στο νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου ο Ε.Σ. Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου συνεχίζει να εκπροσωπείται μετά τις αρχαιρεσίες του Μαρτίου ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς.

Παράλληλα έγινε και η ανάδειξη Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Τριτοβάθμια Οργάνωση Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Πιό συγκεκριμένα από τον Ε.Σ. Λιβαδειάς ως Αντιπρόσωποι στην Τριτοβάθμια Οργάνωση, εξελέγησαν ο Πρόεδρος Αθανάσιος Καλογρηάς, ο Γ. Γραμματέας Παναγιώτης Αγνιάδης, ο Ταμίας Θεόδωρος Ζησιμόπουλος, τα μέλη Δημήτριος Γέρος και Γεώργιος Βαρβαράκης καθώς επίσης ο Γεώργιος Καλλιώρης.

Για το  Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου εξελέγησαν οι Θεόδωρος Ζησιμόπουλος και Δημήτριος Γέρος ενώ κατά την συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού  Συμβουλίου ο κ. Ζησιμόπουλος κατέλαβε την θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.

“Ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς με την σωστή και τεκμηριωμένη συνεργασία που ανέπτυξε και με άλλους Εμπορικούς Συλλόγους, κατάφερε να βρίσκεται μέσα στο επίκεντρο των αποφάσεων, να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να καταθέτει τις προτάσεις του και να προασπίζει τα συμφέροντα της Βοιωτικής επιχειρηματικότητας. Πάντα θα λειτούργει ως ισότιμος εταίρος ,γεγονός που διασφαλίζει μέσα από την δυναμική που φανερώνει η εμπορική δραστηριότητα των μελών μας”, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Ε.Σ. και καταλήγει: “Ευχόμαστε σε όλους συμμετέχοντες και μη στην εκλογική διαδικασία αυτή καλή δύναμη και θεωρούμε δεδομένη την άξια εκπροσώπηση σε δευτεροβάθμια  και τριτοβάθμια όργανα”.