Ανακοίνωση του Αυτοδιοικητικού Ριζοσπαστικού Κινήματος Θήβας

Κοινοποίηση στα Social Media

Με μιαδιαδικασίαεξπρές ο ΔήμαρχοςΘήβαςκαλεί το Δ.Σ. να λάβειαπόφαση για το τοπικόσχέδιοδιαχείρισης των απορριμμάτων(ΤΟ.Σ.Δ.Α.) ώστε να ενσωματωθεί στον νέο ΠεριφερειακόΣχεδιασμόΔιαχείρισηςΑπορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.). Μάλισταείχεπρογραμματιστεί η απόφαση να ληφθεί στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 30/3/2015. Ο Δήμαρχος σε συνεργασία με την ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. μας διένεμε την εκπόνηση ενός τοπικούσχεδίουδιαχείρισης των απορριμμάτων στις 18/3/2015 και μας κάλεσε (τους επικεφαλής των παρατάξεων) να συναντηθούμε στο γραφείο του στις 26/3/2015 και να συζητήσουμε το θέμα και με βάση τις απόψεις να τροποποιηθεί ανάλογα το Σχέδιο ώστε στο Δ.Σ. να ψηφιστεί σύμφωνα με τις προτάσεις μας από κοινού.

Στην συνάντηση της 26/3/2015 παραβρεθήκαμε το Α.Ρ.Κ.Θ. και ο κος Γ. Κατσέλης, σε μια υποβαθμισμένη συνάντηση για ένα τόσο σοβαρό θέμα που θα καθορίσει την διαχείριση των απορριμμάτων για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα του μέλλοντος. Εδώ θα θέλαμε να τονίσουμε την απουσία της παράταξης του κου Χαλβατζή καθώς και της « Λαϊκής Συσπείρωσης», άραγε τόσο αδιάφορο είναι αυτό το θέμα  για τις παρατάξεις τους;Μετά από πολύ καθυστέρηση μας παρουσιάστηκε  το Τοπικό Σχέδιο εν τάχει απουσία του Δημάρχου που παραβρέθηκε λίγο στο τέλος.

Το ΤοπικόΣχέδιο που μας παρουσιάστηκε είναι ένα γενικόλογοσχέδιο με περιγραφήδράσεωναπουσιάζουν όμως επιμέρουςποσοτικές στοχεύσεις στα διάφοραστάδια του (που είναι υποχρεωτικές με βάσει την νομοθεσία), για διαλογή στην πηγή, την κομποστοποίηση, την ανάκτησηυλικών, την ανακύκλωση και την εναπόθεση ενός πολύ μικρούαδρανούςυπολείμματος στον ΧΥΤΥ. Πιθανόνεπίτηδες δεν αναφέρονται οι στοχεύσειςδιότι η σχεδιαζόμενηΜονάδαΕπεξεργασίαςΑπορριμμάτων (ΜΕΑ) έχεισχεδιαστεί να χρησιμοποιεί τα απορρίμματα προς επεξεργασία κατά 90% ως «σύμμεικτα».

Το τοπικό σχέδιο που μας παρουσιάστηκε δεν περιέχειοικονομικάστοιχεία όπως κόστη κατασκευών, υποδομών ,μηχανημάτων, δραστηριοτήτων, λειτουργικές δαπάνες (προσωπικό, συντηρήσεις). Δεν περιέχειεκτιμήσεις από δυνητικάυπολογιζόμεναέσοδα από την ανακύκλωση και την αξιοποίηση εν γένει των ανακτημένωνυλικών. Αυτό είναι πάλιφυσικόδιότι λείπουν  οι προηγούμενα αναφερόμενες ποσοτικές στοχεύσεις. Έτσι δεν μπορούν να υπολογιστούν και συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που ενδιαφέρουν τους πολίτες που αυτοί τελικά μέσω των δημοτικώντελώνθα επιβαρυνθούν οικονομικά.

Το Τοπικόσχέδιο δεν αναφέρεται για τοπροσωπικόπου χρειάζεται για την λειτουργία του συνολικού συστήματοςδιαχείρισης των απορριμμάτων  και με τι εργασιακέςσχέσεις.

Το ΑΡΚΘπαρουσίασε μια ολοκληρωμένη και κοστολογημένηπρόταση για τον Τοπικόσχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων, με βάση την υπάρχουσανομοθεσία με τελικόστόχο να μηδενιστεί το κόστοςλειτουργίαςανάκάτοικο ήμικροεπιχείρηση, να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας και να προστατευτεί το περιβάλλον.

Παρ΄όλα αυτά ο Δήμαρχοςέδειξεαπροθυμία να δεχτεί την πρόταση μας προς συζήτηση, επέμεινε να μην γίνεικαμιάδιαβούλευση για το μεγάλο αυτό ζήτημα τόσο στο Δ.Σ. όσο και με τους φορείς της πόλης και τους κατοίκους. Επέμενε να ψηφιστεί στις 30/3/2013 διότι τάχα τελειώνουν οι προθεσμίες που επέβαλε ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. δηλ. την 31/3/2015 (ενώ είχε την σχετική εντολή για την διαβούλευση και εκπόνηση του ΤΟ.Σ.Δ.Α. από τις 19/1/2015).Μετά την σφοδρή αντίδραση μας αναγκάστηκε να μεταθέσει την ημερομηνία ψήφισης του.

Καλούμε τους ΔημοτικούςΣυμβούλουςανεξάρτητα σε ποια παράταξηανήκουν, τους φορείς της πόλης και τους κατοίκους να συμμετέχουνενεργά σε αυτήν την διαδικασία  για την εκπόνηση του ΤοπικούΣχεδιασμού της διαχείρισης των απορριμμάτων, μελετώντας τις διάφορες προτάσεις και προτείνοντας τις δικές τους απόψεις με τελικό στόχο να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εμείς σε αυτήν την διαδικασία της διαβούλευσης σαν ΑΡΚΘ θα συμβάλλουμε τα μέγιστα.

ΓΙΑ ΤΟ Α.Ρ.Κ.Θ. 

ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                                                                    ΘΗΒΑ  30/3/2015