Σεμινάρια από τον Εμπορικό Σύλλογο Θήβας

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θήβας  σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) προγραμματίζει την υλοποίηση σεμιναρίων , για δεύτερη συνεχόμενη  χρονιά,  «επιμόρφωσης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων – προγράμματα ΕΦΕΤ»  σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 14708/10/08/2007 (ΦΕΚ 1616/ Β/17/08/2007).

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν την υποχρέωση να επιμορφωθούν βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

   Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 10 ώρες (2ημέρεςΧ5ώρες).

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 80,00 ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνετε  η παρακολούθηση του σεμιναρίου και το παράβολο αξίας 30,00 ευρώ για την συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ.

Στα πλαίσια της ανωτέρω Υ.Α. και καθώς οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ  έχουν ενταθεί,  ο Εμπορικός Σύλλογος Θήβας θα προβεί στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση πιστοποιητικού «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» του ΕΦΕΤ, με σκοπό την αρμονική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Συλλόγου,  Κάδμου 28 τηλ επικοινωνίας  στο τηλ. & fax  2262 0 27081.