Προγράμματα επιμόρφωσης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων από τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Την υλοποίηση σεμιναρίων «Επιμόρφωσης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων – προγράμματα ΕΦΕΤ»  σύμφωνα με την σχετική Υπουργική απόφαση προγραμματίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)

Όπως ενημερώνει ο Ε.Σ. με βάση την ισχύουσα νομοθεσία το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν την υποχρέωση να επιμορφωθούν.

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 10 ώρες (2 ημέρες από 5 ώρες), ενώ υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ και στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνετε  η παρακολούθηση του σεμιναρίου και το παράβολο αξίας 30 ευρώ για την συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ.

“Στα πλαίσια της ανωτέρω Υ.Α. και καθώς οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ  έχουν ενταθεί,  ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς  θα προβεί στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση πιστοποιητικού «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» του ΕΦΕΤ, με σκοπό την αρμονική λειτουργία των επιχειρήσεων” επισημαίνει ο ΕΣ σε σχετική ανακοίνωση και καλεί τους ενδιαφερόμενους για οποιαδήποτε διευκρίνιση να απευθυνθούν στα γραφεία του Συλλόγου,  Στρ. Ιωάννου 24, ή να επικοινωνείτε στο 2261024218.