Ο Ε.Σ. Θήβας για το θεσμό Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου  χαιρετίζουν  το νέο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπεται από το Πρόγραμμα “Καλλικράτης”, με αποστολή:

  • την υποδοχή καταγγελιώνάμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και την διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους,
  • την διατύπωση προτάσεωνβελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει. Οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ενώ αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Η πρώτη  Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης εκλέχτηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 9/3/2015 με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του.

Συγχαίρουμε την Δικηγόρο κα. Μαρία Ματάλα για την εκλογή της αυτή  και ελπίζουμε ότι η επιλογή της  θα  δώσει το σωστό νόημα στο νέο αυτό θεσμό, υπηρετώντας τους συνδημότες του από τη νέα αυτή θέση.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ