Αποκλεισμός από ΕΔΒΜ

Κοινοποίηση στα Social Media

epimelitirioΕπιστολή για τον αποκλεισμό των βοιωτικών επιχειρήσεων από το έργο «Ολοκληρωμένα Προγράμματα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» απέστειλε προς τον Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και Πρόεδρο ΕπΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Αθανάσιο Κυριαζή απέστειλε το Επιμελητήριο Βοιωτίας:

 

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» υλοποιείται το έργο «Ολοκληρωμένα προγράμματα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας», χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους.

Αρχικά, επιθυμούμε να σημειώσουμε, ότι το πρόγραμμα  κινείται στην σωστή κατεύθυνση, καθώς αποτελεί κοινή διαπίστωση, ότι η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την επιβίωση τους και συνακόλουθα βέβαια για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Δυστυχώς όμως, αναγκαζόμαστε για μια ακόμη να διαμαρτυρηθούμε για τον άδικο αποκλεισμό της Βοιωτίας και όλης βέβαια της Στερεάς Ελλάδας από την σχετική δράση.

Ως δικαιολόγηση της άδικης αυτής εξαίρεσης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εμφανίζεται πάλι η εξαιρετικά λανθασμένη πολιτική, που παρουσιάζει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναπτυγμένη και διατελούσα σε ευημερία, κατατάσσοντας την στις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (στόχου 2).

Δεν θα επαναλάβουμε εδώ τα στατιστικά στοιχεία, που αποκαλύπτουν την πλασματική ευημερία της Βοιωτίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα σημειώσουμε μόνο την εξής συγκεκριμένη αντίφαση.

Το πρόγραμμα ενισχύει τις επιχειρήσεις, που έχουν έδρα στην Αττική αλλά κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Βοιωτία, αρνείται όμως την ενίσχυση γειτονικών επιχειρήσεων, με έδρα την Βοιωτία.

Επίσης, σημειώνουμε, ότι παρόμοια δράση ενίσχυσης της εξωστρέφειας, ενταγμένης στο ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και χρηματοδοτούμενης ομοίως από το ΕΚΤ και εθνικούς πόρους δεν αποκλείει τις επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας.

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας, ως θεσμικός εκπρόσωπος της τοπικής επιχειρηματικότητας  σας καλεί στην άρση του αδιανόητου αποκλεισμού των επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας από ένα πρόγραμμα, που έχει σαν στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάταξη της οικονομίας μας, προβαίνοντας στην τροποποίηση του προγράμματος ή στην άμεση αναζήτηση άλλης ισοδύναμης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας, με όμοια  ή ανάλογα χαρακτηριστικά.

Είμαστε βέβαιοι, ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις θέσεις μας  και είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Αγνιάδης