Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΙΧΜΕΑΣ ενημερώνει για το Ο.Σ.Δ.Ε 2015

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΙΧΜΕΑΣ έγκαιρα έχει προειδοποιήσει τους αγρότες της επαρχίας Λιβαδειάς για την κρισιμότητα στη φετινή διαδικασία υποβολής δηλώσεων του ΟΣΔΕ 2015.

Ειδικά για φέτος, οι δηλώσεις αποτελούν την μοναδική αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων λόγω των αλλαγών που επιφέρει η νέα ΚΑΠ, οπότε σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται λάθη, παραλείψεις και καθυστερήσεις που μπορεί να κοστίσουν στον αγρότη χρόνο και κυρίως χρήμα από την απώλεια κοινοτικών ενισχύσεων.
Οι αγρότες γνωρίζουν ότι, Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΙΧΜΕΑΣ, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος φορέας Α και Β στην επαρχία της Λιβαδειάς. Είναι ο φορέας που πέτυχε ποσοστά επιτυχίας στις πληρωμές για το Ο.Σ.Δ.Ε του 2014 98%, από τα επίσημα στοιχειά του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αποτέλεσμα που οφείλεται στην οργάνωση του συνεταιρισμού, τη τεχνογνωσία και την εξειδίκευση του επιστημονικού του προσωπικού. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΙΧΜΕΑΣ πρωτοστατεί και φέτος, δίπλα στον αγρότη, έχοντας την εμπειρία, τη γνώση και τα μέσα που μπορούν να εγγυηθούν , χωρίς πειραματισμούς, τη διαφύλαξη των συμφερόντων του.
Επίσης, Οι παραγωγοί της επαρχίας Λιβαδειάς πρέπει να γνωρίζουν, ότι ξεκίνησε η διαδικασία κατάθεσης τιμολογίων για την επιστροφή ΦΠΑ έτους 2014, για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΙΧΜΕΑΣ την προηγούμενη χρονιά, με το πλέον χαμηλό κόστος, με εξειδίκευση στη διαδικασία, υπεύθυνα και έγκαιρα επέστρεψε, ΠΡΩΤΟΣ από όλους , στους παραγωγούς ΦΠΑ συνολικού ύψους 675.690,24 €, χρήματα που είτε καταβλήθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων είτε συμψηφίστηκαν στην αρμόδια ΔΟΥ με τυχόν οφειλές τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και οι αγρότες καλούνται να προσέλθουν στον συνεταιρισμό μας.