Πιλοτική εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων Πολιτών στο Δήμο Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και στην εφαρμογή ενός νέου ευέλικτου και πιο αποτελεσματικού μοντέλου διοίκησης, η δημοτική αρχή έχει θέσει σε λειτουργία μια πιλοτική εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων των Πολιτών προς το Δήμο Λεβαδέων.

Με τη νέα αυτή εφαρμογή ο πολίτης μπορεί να μεταφέρει στις Υπηρεσίες του Δήμου, άμεσα και στοχευμένα το αίτημα του, τυχόν προβλήματα, καταγγελίες, αλλά και να καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωση των υποδομών της γειτονιάς του.  Επίσης, έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει την ακριβή θέση του προβλήματος πάνω στο χάρτη και να επισυνάπτει σχετικές φωτογραφίες. Ο κάθε πολίτης που θα καταθέτει το αίτημα του θα ενημερώνεται για την πορεία του αιτήματός του με ηλεκτρονικό μήνυμα μέχρι και τη διεκπεραίωση του.

Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής ο Δήμος Λεβαδέων δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες και τους φορείς να αναλάβουν δράση για τη βελτίωση της γειτονιάς τους και να γίνονται πιο ενεργά μέλη της τοπικής κοινότητας.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από την αρχική σελίδα του Δήμου Λεβαδέων www.livadia.gr και επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο Βελτιώνω την Πόλη μου.