Ανοιχτή επιστολή του Ηλία Γιαννακόπουλου

Κοινοποίηση στα Social Media

Ως πολίτης του Δήμου Αλιάρτου και Θεσπιέων παρευρέθηκα στη δημόσια προς τους πολίτες συζήτηση για το μεγάλο έργο του αποχετευτικού που γίνεται στην πόλη μας.

Στις δημόσιες τοποθετήσεις των ψευδών και ανακριβειών τοποθετήσεων για την πορεία και τη συνέχεια του έργου που η αντιπολίτευση με στοιχεία καταγγέλλει την δημοτική αρχή.
Παρακολούθησα τις ανακριβείς τοποθετήσεις της εκλεγμένη δημοτικής αρχής και την αποκάλυψη της υπάρχουσας κατάστασης.
Οι ασαφείς τοποθετήσεις των αρμοδίων για την πορεία του έργου δημιούργησαν μια εικόνα αμφιβολίας. Ακούγοντας τις τοποθετήσεις της δημοτικής αρχής και εν συνεχεία της αντιπολίτευσης ζήτησα το λόγο να τοποθετηθώ.
Ενώ έκανα την τοποθέτησή μου και κατέθετα τα ερωτήματά μου βρέθηκα αντιμέτωπος με μια φασιστική και άκρως αποκρουστική αντίληψη προς το λόγο μου. Η συνεχής διακοπή μου από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και η κατάχρηση εξουσίας προς το πρόσωπό μου με άφησαν άναυδο όπως και οι νοοτροπίες του τύπου εμείς αποφασίζουμε για εσάς γιατί ο λαός μας ψήφισε. Επίσης οι χαρακτηρισμοί του τύπου είσαι πολύ μικρός να μιλάς για πολιτική ή δεν ξέρεις από δημοτικά συμβούλιά δείχνουν και δηλώνουν την αντίληψη που επικρατεί. Η διακωμώδηση όμως συνεχίστηκε από ανενημέρωτους δημοτικούς συμβούλους όταν η αντιπολίτευση είχε κάνει σοβαρές καταγγελίες και ζήταγε στοιχεία για τη διαφάνεια του έργου και οι απαντήσεις δημιουργούσαν ακόμα περισσότερα ερωτήματα.
Εύχομαι το έργο να τελειώσει ομαλά και στην ώρα του, η δικαιοσύνη να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και αν πρέπει κάποιοι να απολογηθούν ας απολογηθούν.
Η άποψή μου άλλα και η τοποθέτησή μου η οποία με δολιότητα δεν ακούστηκε είναι η εξής: Η εξακρίβωση και αποκάλυψη όλων των διαλόγων, του αληθινού νοήματος, η ερμηνεία και η σαφήνεια για το αποτέλεσμα και η διαφάνεια είναι αναγκαίες για τη θεμελίωση σε σωστές βάσεις της οργάνωσης και λειτουργίας ώστε να αρθούν οι όποιες ασάφειες.
Άποψή μου επίσης είναι ότι στην υπόθεση εμπλέκονται πολλά πρόσωπα με διαφορετικά συμφέροντα και ας αντιλαμβάνονται ορισμένοι διαφορετικά αυτή την άποψή μου.
Για τους ανιστόρητους της δημοτικής αρχής τους λέω τα εξής:
Οι βασικές υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων από τη σύμβαση έργου είναι οι εξής: Για τον εργοδότη που για την προκείμενη περίπτωση είναι η δημοτική αρχή βασική υποχρέωση είναι η καταβολή εργολαβικού ανταλλάγματος της αμοιβή δηλαδή του εργολάβου που μπορεί να είναι προσυμφωνημένη ή όχι, οπότε καθορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια. Η αμοιβή του εργολάβου καταβάλλεται κατά την παράδοση του έργου. Αν η παράδοση του έργου και η καταβολή της αμοιβής συμφωνήθηκε να γίνουν τμηματικά, η αμοιβή καταβάλλεται μόλις γίνει η παράδοση κάθε τμήματος. Οι συμβαλλόμενοι έχουν και άλλες υποχρεώσεις. Ο εργοδότη που για την προκείμενη περίπτωση είναι η δημοτική αρχή πρέπει να χορηγήσει στον εργολάβο την ύλη που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου και αν είναι και αναγκαίο να βοηθήσει στην εκτέλεσή του με την παροχή οδηγιών, σχεδίων, κλπ καθώς και να εγκρίνει και να παραλάβει το έργο που εκτελέστηκε έγκαιρα και σωστά. Ο δε εργολάβος υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου να χρησιμοποιήσει με επιμέλεια την ύλη που του έδωσε ο εργοδότης και να λογοδοτήσει για τον τρόπο χρησιμοποίησης αυτής, καθώς να επιστρέψει το τυχόν υπόλοιπο.
Τον κίνδυνο του έργου μέχρι να γίνει η παράδοσή του, φέρει ο εργολάβος εκτός αν ο εργοδότης έγινε ενήμερος ως προς την αποδοχή του έργου οπότε φέρει αυτός τον κίνδυνο.
Ερωτήματα προς τη δημοτική αρχή:
Ο εργοδότης δηλαδή η δημοτική αρχή θα αναλάβει τις ευθύνες που φέρει τον κίνδυνό της τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης του υλικού που είχε δώσει για την κατασκευή του έργου ή θα αποποιηθεί τις ευθύνες της.

Ηλίας Γιαννακόπουλος

Η επιστολή δημοσιευθηκε στην εφημερίδα ΔΙΑΒΗΜΑ www.diavima24.gr