Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 18η Φεβρουαρίου 2015, στις 07.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1.Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από  01-10-2014 έως 31-12-2014 (Δ΄ 3μηνου) – οικονομικού έτους 2014.

2.Έγκριση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015».

3.Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων του προσωπικού (Γυμναστών) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο).

4.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων για τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας απόκτησης ενός (1) απορριμματοφόρου -δωρεάς του Δήμου Αθηναίων.

5.Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 96/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου» ως προς τα άρθρα 5 και 6 του κανονισμού λειτουργίας του.

6.Παραλαβή της υπ αρίθμ 35/2015 μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΛΩΝ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ”.

7.Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Βελτίωση Δασικού Δρόμου από Οικισμό Κορώνειας έως Στροφή Νταούμη”.

8.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ασφαλτόστρωση Αύλειου Χώρου ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ Λιβαδειάς”.

9.Αποδοχή ποσού 43.012,50€ των ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2014 (ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.

10.Αποδοχή ποσού 43.012,50€ των ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2015 (ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.

11.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας α)μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, Οθονών, εκτυπωτών) και β) τηλεόρασης για ενημέρωση, πολιτική προστασία κλπ.

12.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας εργασίας εκτυπώσεων φωτοτυπιών του Δήμου Λεβαδέων.

13.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών.

14.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών.

15.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλείων.

16.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας Σκυροδέματος.

17.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας Οικοδομικών Υλικών.

18.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Χρωμάτων για Κοινόχρηστηστους Χώρους, Διαγράμμιση Οδών κλπ.

19.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας Κατόπτρων Ρύθμισης Κυκλοφορίας.

20.Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η. Δήμου Λεβαδέων.

21.Έγκριση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί μείωσης και επαναπροσδιορισμού της ετήσιας συνδρομής και του κόστους εγγραφής των μελών του ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων.

22..Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ντελίκου Κων/νου από το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΔΕΥΑΛ. και ορισμός αντικαταστάτη του .