Ποσότητες απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Θήβας

Κοινοποίηση στα Social Media

aporrimmatoforoΟι ποσότητες απορριμμάτων που οδηγήθηκαν προς υγειονομική ταφή στον ΧΥΤΑ Θήβας για το έτος 2012 ανήλθαν σε 32.698 τόνους.

Οι ποσότητες αυτές αφορούν την 2η Διαχειριστική Ενότητα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και συγκεκριμένα τους 3 Καλλικρατικούς Δήμους Θηβαίων, Τανάγρας & Αλιάρτου.

Η διαχρονική καταγραφή των απορριμμάτων προς υγειονομική ταφή στον ΧΥΤΑ Θήβας έχει ως εξής.

 

ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2009

 (από 1/4 έως 31/12)

25.407

Αρχική εκτίμηση (40.000). Έναρξη λειτουργίας ΧΥΤΑ 01/04/2009

2010

36.262

2011

34.507

4,84 % (σε σχέση με το 2010)

2012

32.698

5,24 % (σε σχέση με το 2011)

 

Η συνεχόμενη μείωση των απορριμμάτων οφείλεται αφενός στην οικονομική κρίση και αφετέρου στην επέκταση της ανακύκλωσης και της οικιακής κομποστοποίησης (διαλογής στην πηγή των οργανικών- βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων).

Πιο συγκεκριμένα από την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί επιπλέον 244 μπλε κάδοι 1.100 lt ανακύκλωσης για τα υλικά συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο & πλαστικό) στους Δήμους – Μέλη του Φο.Δ.Σ.Α. (έναρξη του προγράμματος με 1.000 κάδους, επέκταση με 194, πλέον 50, ενώ για το επόμενο διάστημα έχει προγραμματιστεί η προμήθεια και άλλων μπλέ κάδων, προκειμένου να δοθούν στους Δήμους-Μέλη) Η προμήθεια των 194 μπλε κάδων έχει γίνει από ιδίους πόρους του φορέα και το συνολικό κόστος τους ανήλθε περίπου σε 25.000 ευρώ.

Παράλληλα ενισχύεται και επεκτείνεται συνεχώς το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης με την διανομή δωρεάν στους πολίτες της περιοχής των πράσινων κάδων 330 lt κομποστοποίησης. Το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης έχει ξεκινήσει από το 2010, έχουν διανεμηθεί πάνω από 1.300 κάδοι, και έχουν διατεθεί για την αγορά των κάδων περίπου 60.000 ευρώ από ιδίους πόρους του φορέα.

Θυμίζουμε ότι όποιος πολίτης επιθυμεί μπορεί να απευθύνεται στον Φο.Δ.Σ.Α, προκειμένου να του δοθεί δωρεάν ο κάδος οικιακής κομοστοποίησης με τις σχετικές οδηγίες.

Ο Φο.Δ.Σ.Α διαθέτει δύο Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (δύο κύτταρα) χωρητικότητας 305.000 m3 το κάθε ένα. Σε σχέση με τα παραπάνω δεδομένα ως αφορά τις ετήσιες ποσότητες απορριμμάτων που οδηγούνται για υγειονομική ταφή αλλά και με τις επιτόπιες τακτικές μετρήσεις που γίνονται από την υπηρεσία η διάρκεια ζωής του 1ου κυττάρου που τώρα λειτουργεί προσδιορίζεται σε άλλα 2,5 χρόνια.

Ήδη ο Φο.Δ.Σ.Α έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ και έχει υπογράψει την σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του 2ου κυττάρου. Το 2ο κύτταρο έχει διαμορφωθεί (εκσκαφή & χωματουργικές εργασίες) ήδη από το 2009 με την παράδοση του έργου ενώ τώρα γίνονται οι τελικές διαδικασίες στεγανοποίησης για να μπορέσει να τεθεί και αυτό σε λειτουργία.

Η κατασκευή του 2ου κυττάρου, η πρόσφατη ένταξη της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και η ταυτόχρονη έναρξη, με τη λειτουργία της μονάδας, της διαλογής στην πηγή των οργανικών απορριμμάτων με την τοποθέτηση ενός επιπλέον κάδου (καφέ), θα δώσει οριστική και ολοκληρωμένη λύση στην διαχείριση των απορριμμάτων, αφού οι υπάρχουσες υποδομές (χώροι υγειονομικής ταφής) θα αρκούν για δεκάδες χρόνια, λόγω του μικρού υπολείμματος απορριμμάτων που θα προκύπτει μετά την διαλογή και επεξεργασία.

Με την δρομολόγηση των προαναφερόμενων δράσεων επιτυγχάνονται πλήρως οι στόχοι και προϋποθέσεις που θέτει τόσο η Ελληνική όσο και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η διαλογή στην πηγή με την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων για παραγωγή compost και ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και η ανακύκλωση για την  ανάκτηση πολύτιμων υλικών.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία για τις δράσεις και τα επιμέρους προγράμματα του Φο.Δ.Σ.Α, μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα μας (www.depodath.gr).

Από την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε

Θήβα : 07/01/2013