Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 12η Ιανουαρίου 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1.Παράλληλη άσκησης αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας με την Ελληνική Αστυνομία, σε υπαλλήλους του Δήμου Λεβαδέων.

2.Έγκριση για την απευθείας αγορά του ακινήτου «Τζαμί Γαζή Ομέρ» και υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της αγοράς, από το Πρόγραμμα «Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις Πόλεις 2014», του Πράσινου Ταμείου.

3.Ορισμός τριών (3) Δημοτικών Συμβούλων (ένας εκ της μείζονος πλειοψηφίας) και των αναπληρωτών αυτών για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων και των διαθέσιμων χρηματικών ποσών (ταμείου) του καταργηθέντος ΝΠΔΔ του Δήμου Λεβαδέων «Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.»

4.Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση Μονοπατιού και Αποκατάσταση – Στερέωση Τρίχινου Γεφυριού».

5.Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)