Εκτός της δράσης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Κοινοποίηση στα Social Media

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ πρωτ. 71920/51/5-12-2014 ΚΥΑ η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3315/10-12-2014, οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μένουν εκτός από τη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» που αφορά τη παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού στους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος που κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης.
Οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος κάτοικοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποκλείονται κατ’ αυτόν τον τρόπο από την εξοικείωση και τη παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στους πολίτες, τη μείωση του ψηφιακού χάσματος, την αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών.
Επισημαίνεται ότι στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υπάρχουν δύο από τις πιο φτωχές Περιφερειακές Ενότητες στην Επικράτεια, αυτές της Φωκίδας και της Ευρυτανίας.
Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
-Βάσει ποιων κριτηρίων αποκλείστηκε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από τη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»;
-Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η αδικία;