Χωρίς ψηφιακό κέντρο η Κοινοτική Ενότητα Πύλης του πρώην Δήμου Δερβενοχωρίων.

Κοινοποίηση στα Social Media

Η τηλεφωνοδότηση της Κοινοτικής Ενότητας Πύλης του πρώην Δήμου Δερβενοχωρίων δεν έχει αλλάξει ποτέ, δεν έχει δηλαδή ψηφιοποιηθεί.
Η επικοινωνία γίνεται ακόμη με αναλογικό κέντρο, με συνέπεια όχι μόνο να μην υπάρχει σύνδεση Internet στη Πύλη λόγω της παλαιότητας του κέντρου, αλλά να υπάρχουν και γενικότερα προβλήματα με τις τηλεφωνικές γραμμές.
Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
-Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί ο ΟΤΕ ώστε να αντικατασταθεί το αναλογικό κέντρο του ΟΤΕ Πύλης με κέντρο νέας ψηφιακής τεχνολογίας με δυνατότητα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών (Internet ADSL κλπ);
-Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την παραπάνω αντικατάσταση;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιάννης Σταθάς