Ψήφισμα για τις προτεινόμενες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας απο το Επιμελητήριο Βοιωτίας

Κοινοποίηση στα Social Media

Παρουσία τοπικών συλλόγων και επαγγελματικών οργανώσεων, το Επιμελητήριο Βοιωτίας, σε διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, την  Δευτέρα αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος, αναφορικά με τις προτεινόμενες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στηρίζοντας τους Δικήγορικούς Συλλόγους Λιβαδειάς και Θήβας.

“Όπως είναι γνωστό η κυβέρνηση και ο αρμόδιος Υπουργός εισήγαγαν προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο, που επιφέρει σοβαρές αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, παρά τις σοβαρές ενστάσεις, που εκφράζει σύσσωμος ο νομικός κόσμος της χώρας και οδήγησε τους δικηγόρους σε αποχή διαρκείας”, τονίζει μεταξύ άλλων το ΕΠΒ στο ψήφισμα κάνοντας λόγο για ρυθμίσεις, που “έρχονται σε συνέχεια σειράς βαρύτατα δυσμενών μέτρων” κατά της μικρής και μεσαίας τάξης καθώς και της μικρής ιδιοκτησίας.

Αναφέρει χαρακτηριστικά οτι με τις αλλαγές που προωθούνται “επανακαθορίζεται το σύνολο των ρυθμίσεων, αλλά και της όλης φιλοσοφίας της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, με δραματική φαλκίδευση των δικαιωμάτων των οφειλετών των Τραπεζών, ιδίως αναφορικά με τα ζητήματα πλειστηριασμών ακινήτων και την ενίσχυση των προνομίων των Τραπεζών και τον περιορισμό των εν γένει δικαιωμάτων εργαζομένων, ασφαλιστικών οργανισμών, εγχειρόγραφων δανειστών, υπέρ των προνομίων των εμπραγμάτων προνομιούχων, ήτοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων”.

Παράλληλα τονίζει οτι “καταργείται ουσιαστικά η εμμάρτυρη απόδειξη, με αποτέλεσμα να καθίσταται άνευ ουσιαστικού περιεχομένου η αποδεικτική διαδικασία και να αναιρείται κάθε έννοια δίκαιης δίκης” ενώ διατηρείται “η καταβολή εξοντωτικών παραβόλων ασκήσεως ενδίκων μέσων και η επέκταση του αγωγώσιμου, που έχουν οδηγήσει σε οιονεί αρνησιδικία, ενόψει της δραματικής οικονομικής κατάστασης των πολιτών, παρά το γεγονός ότι δικαστήρια της χώρας άρχισαν να αποφαίνονται περί  της μη αναγκαιότητας καταθέσεως παραβόλων για την άσκηση ενδίκων μέσων”.

Το Επιμελητήριο υπογραμμίζει ακόμα οτι “η αδιάλλακτη στάση της πολιτικής ηγεσίας συνιστά επίθεση όχι μόνον κατά της νομικής κοινότητας, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία συνεχίζει να βάλλεται πανταχόθεν”.

Για τους λόγους αυτούς όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του ΕΠ. Βοιωτίας Παναγιώτης Αγνιάδης η επιχειρηματική κοινότητα του νομού, όπως θεσμικά εκφράζεται από το Επιμελητήριο Βοιωτίας “αποφαίνεται κατά του νομοσχεδίου και απευθύνει έκκληση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης να ακυρώσει την προώθηση των επίμαχων τροποποιήσεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς ουσιαστική στόχευση των ρυθμίσεων αυτών δεν είναι η ορθή και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, αλλά η εξυπηρέτηση συμφερόντων των τραπεζών και των οικονομικά ισχυρών”.