Τετάρτη δημοτικό συμβούλιο για τέλη, Πέμπτη οικονομική επιτροπή για προυπολογισμό

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί την 17η Δεκεμβρίου 2014 , ημέρα Τετάρτη ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ανάκληση άδειας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος – δραστηριότητα Παιδότοπος.
2. Χορήγηση Προέγκρισης ΄Ιδρυσης Καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στο Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου.
3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του κ. Μανιά Ευαγγέλου περί παραχώρησης άδειας κατασκευής ράμπας έμπροσθεν των πεζοδρομίων του καταστήματός του επί των οδών Φίλωνος 29 & Δημάρχου Παλαιολόγου.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος κ. Αβράμπου Δημοσθένη περί χορήγησης άδειας κατασκευής ξύλινου πατώματος έμπροσθεν του καταστήματος του επί της πλατείας Εθνικής Αντίστασης.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος φιλανθρωπικού ιδρύματος «ΤΑΒΙΘΑ» περί χορήγησης χώρου στάθμευσης επί της οδού Δελφών.
6. Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

 

Με την παρούσα σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 18η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13,00 στο Δημοτικό Κατάστημα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Σύνταξη προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού
έτους 2015 .
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ