Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τον Διευθυντή του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.

Κοινοποίηση στα Social Media

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει ξεκινήσει ένορκη διοικητική εξέταση για τις πράξεις του Διευθυντή της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ) στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Διευθυντής ήταν και ταυτόχρονα ιδρυτής-εταίρος δύο τεχνικών εταιρειών οι οποίες συμμετείχαν σε διαγωνισμούς προμηθειών για το ΧΚΠ και αναλάμβαναν την εκτέλεση έργων συντήρησης, στο τομέα δηλαδή διαχείρισης και ευθύνης του Διευθυντή.
Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
-Ευσταθεί το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων σύμφωνα με το οποίο , έχει ξεκινήσει ένορκη διοικητική εξέταση για τις πράξεις του Διευθυντή της ΕΤΑΔ στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού;

Επίσης παρακαλούνται να καταθέσουν οι κ.κ. Υπουργοί:
Τις προκηρύξεις και τα αποτελέσματα των διαγωνισμών που είχαν προκηρυχθεί που αφορούν έργα συντήρησης στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.
Ο ερωτών βουλευτής
Γιάννης Σταθάς