Σε 847.843 οι άνεργοι που ζητούν εργασία σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ

Κοινοποίηση στα Social Media

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1] με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Οκτώβριο 2014 ανήλθε σε 847.843 άτομα. Από αυτά 453.044 (ποσοστό 53,43%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 394.799 (ποσοστό 46,57%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

 

 • Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 333.657 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,35%) και οι 514.186 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,65%).

 

 • Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 11.523 άτομα (ποσοστό 1,36%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 80.969 άτομα (ποσοστό 9,55%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 123.015 άτομα (ποσοστό 14,51%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 343.250 άτομα (ποσοστό 40,49%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 182.067 άτομα (ποσοστό  21,47%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 99.286 άτομα (ποσοστό 11,71%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 7.733 άτομα (ποσοστό  0,91%).

 

 • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 16.495 άτομα (ποσοστό 1,95%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 160 άτομα (ποσοστό 31,75%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 414.884 άτομα (ποσοστό 48,93%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 147.304 άτομα (ποσοστό 17,37%).
 • Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 797.204 άτομα (ποσοστό 94,03%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 12.146 άτομα (ποσοστό 1,43%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 38.493 άτομα (ποσοστό 4,54%).

 

 

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Οκτώβριο 2014 ανήλθε σε 168.334 άτομα όπου 67.828 (ποσοστό 40,29%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών,  και 100.506 (ποσοστό 59,71%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

 

 • Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 66.011 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,21%) και οι 102.323 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,79%).

 

 • Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 1.502 άτομα (ποσοστό 0,89%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 10.638 άτομα (ποσοστό 6,32%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 20.999 άτομα (ποσοστό  12,47%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 65.299 άτομα (ποσοστό 38,79%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 39.586 άτομα (ποσοστό  23,52%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 26.872 άτομα (ποσοστό 15,96%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 3.438 άτομα (ποσοστό  2,04%).

 

 • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 5.981 άτομα (ποσοστό 3,55%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 70.234 άτομα (ποσοστό 41,72%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 70.325 άτομα (ποσοστό 41,78%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 21.794 άτομα (ποσοστό 12,95%).

 

 • Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 146.027 άτομα (ποσοστό 86,75%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 6.171 άτομα (ποσοστό 3,67%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 16.136 άτομα (ποσοστό 9,59%).

 

 

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

 

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2]   για τον μήνα Οκτώβριο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 100.399 άτομα από τα οποία οι 95.744 (ποσοστό 95,36%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 4.655 (ποσοστό 4,64%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων.

 

 • Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 45.340 είναι <άνδρες> (ποσοστό 45,16%) και οι 55.059 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 54,84%).

 

 • Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 90 άτομα (ποσοστό 0,09%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 4.248 άτομα (ποσοστό 4,23%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 15.110 άτομα (ποσοστό  15,05%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 52.096 άτομα (ποσοστό 51,89%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 20.773 άτομα (ποσοστό  20,69%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 7.728 άτομα (ποσοστό 7,70%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 354 άτομα (ποσοστό  0,35%).

 

 • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 1.399 άτομα (ποσοστό 1,39%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 27.492 άτομα (ποσοστό 27,38%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 47.415 άτομα (ποσοστό 47,23%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 24.093 άτομα (ποσοστό 24,00%).

 

 • Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 91.276 άτομα (ποσοστό 90,91%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 2.198 άτομα (ποσοστό 2,19%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 6.925 άτομα (ποσοστό 6,90%).

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2014

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2014

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 832.618 847.843 15.225 1,83%
Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 135.482 168.334 32.852 24,25%
Γ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 111.072 100.399 -10.673 -9,61%

 

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.