Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διεκδίκηση για σταθερή και πλήρη σχέση εργασίας στο Δημόσιο και του Δήμους

Κοινοποίηση στα Social Media

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έκδοση ψηφίσματος του Δήμου Λεβαδέων σχετικά με τη διεκδίκηση για σταθερή και πλήρη σχέση εργασίας στο Δημόσιο και τους Δήμους.
Το κείμενο του ψηφίσματος είναι το εξής:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων συνυπογράφει το ψήφισμα των 10 Δημάρχων της Αττικής που αφορά τη σταθερή, πλήρη σχέση εργασίας στο Δημόσιο και τους Δήμους σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους και καλεί για συμμετοχή και στήριξη όλους τους συναδέλφους αιρετούς σε όλη την Ελλάδα.
Διεκδικούμε την υπεράσπιση της σταθερής και μόνιμης σχέσης εργασίας, ως κυρίαρχου εργασιακού μοντέλου στους ΟΤΑ, γιατί αυτό σημαίνει καλύτερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών από εκπαιδευμένους και με γνώση υπαλλήλους, δηλαδή :
Καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων και δυνατοτήτων για τους πολίτες,
καλύτερο επίπεδο διαβίωσης και ψυχοκοινωνικής ισορροπίας των εργαζομένων,
καλύτερη κοινωνική και οικονομική ζωή των τοπικών κοινωνιών.
Απαιτούμε την εφαρμογή του Συντάγματος και πιο συγκεκριμένα στα σημεία:

Άρθρα 5, 21 και 22 για την προσφορά εργασίας και κοινωνικής προστασίας σε κάθε κάτοικο της χώρας
Άρθρο 102 για την παροχή των αναγκαίων και ικανών πόρων στους ΟΤΑ για την παροχή των υπηρεσιών τους
Απαιτούμε την εφαρμογή της Νομιμότητας και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την ύπαρξη δύο μόνο κατηγοριών εργαζομένων στους ΟΤΑ. Εκείνους που καλύπτουν:
Πάγιες και διαρκείς ανάγκες με σταθερή σχέση εργασίας, μόνιμοι ή αορίστου χρόνου και
Εποχιακές και ανάγκες προγραμμάτων με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις.
Απαιτούμε επίσης άμεσα:
Αναίρεση της απαγόρευσης πρόσληψης του αναγκαίου, μόνιμου και εποχικού, προσωπικού μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν οι Δήμοι και που εμποδίζονται να αποδώσουν ουσιαστικά στους Δημότες τους, μέτρο που δεν έχει καμία δημοσιονομική επιβάρυνση.
Εφαρμογή από χθες, του μέτρου 1:5 (ένας προσλαμβανόμενος ανά 5 αποχωρούντες) για τις υπόλοιπες μη ανταποδοτικές υπηρεσίες
Κατάργηση όλων των ελαστικών σχέσεων εργασίας και των by pass διαδικασιών «υπενοικίασης» εργαζομένων για την κάλυψη παγίων αλλά και εποχικών αναγκών των Δημόσιων και κοινωνικών οργανισμών και φορέων.
Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου. Ειδικά σε κρίσιμους κοινωνικούς τομείς, επέκταση των χρονικών ορίων πέραν του 8μήνου, όπου απαιτείται για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών π.χ. βρεφονηπιακοί σταθμοί.
Πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για κάθε εργαζόμενο στους ΟΤΑ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν απασχολείται.

Θυμίζουμε τέλος ότι, παράλληλα, διεκδικούμε σύμφωνα και με τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Τ.Α.:
Άμεση ολοκλήρωση του εσωτερικού ελέγχου και δίωξη των περιπτώσεων πλαστών τίτλων σπουδών.
Ακύρωση των διαδικασιών επανακαθορισμού κριτηρίων για την εφαρμογή του Π.Δ. 164/2004, που οδηγεί σε χιλιάδες νέες απολύσεις. Τερματισμός των διώξεων των αιρετών.
Ακύρωση των διώξεων σε αιρετά όργανα που εφαρμόζουν δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες δικαιώνονται εργαζόμενοι.»