Στον «αέρα» οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Κωπαΐδας

Κοινοποίηση στα Social Media

Νέα ερώτηση προς του αρμόδιους υπουργούς, σχετικά με του εργαζόμενους του Οργανισμού Κωπαΐδας, που από την 1η Δεκεμβρίου καταργείται, κατέθεσε ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σταθάς, επισημαίνοντας ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται στον «αέρα» .

Στο άρθρο 61 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 τ. Α’) προβλέπεται η κατάργηση του Οργανισμού Κωπαΐδας την 30ή Νοεμβρίου 2014 καιη συνακόλουθη εκκαθάρισή του. Δεν προβλέπεται, ωστόσο, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους του Οργανισμού Κωπαΐδας, οι οποίοι δεν υπάγονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, καθώς δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ώστε να πληρωθούν τις αποδοχές της διαθεσιμότητάς τους.Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι ακόμα δεν έχει οριστεί εκκαθαριστής από το Υπουργείο Οικονομικών για την είσπραξη των απαιτήσεων, την εξόφληση των υποχρεώσεων του Οργανισμού και τη σύνταξη των διαπιστωτικών πράξεων της διαθεσιμότητας των εργαζομένων και την πληρωμή τους. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Εσωτερικών στη με αρ. πρωτ. 1464/2014 και ημερομηνία 11-11-2014 απάντησή του στην ερώτηση με αρ. πρωτ. 3821/20-10-2014 και θέμα «’Ακέφαλος’ ο Οργανισμός Κωπαΐδας» δεν έδωσε καμία ξεκάθαρη απάντηση αναφορικά με το μέλλον των εργαζομένων του Οργανισμού Κωπαΐδας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει δοθεί καμία λύση όσον αφορά το μέλλον των εργαζομένων του Οργανισμού, ούτε έχει γίνει καμία σχετική ενέργεια από την πλευρά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αλλά ούτε και από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να διευκρινιστεί ακριβώς ποια θα είναι η τύχη των εργαζομένων μετά την μεταβίβαση του Οργανισμού στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την εκκαθάρισή του. Αποτέλεσμα των προαναφερθέντων είναι οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Κωπαΐδας από την 1η Δεκεμβρίου 2014 να είναι στον «αέρα».

Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτώνται  οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν ώστε να διευκρινιστεί και να διασφαλιστεί το μέλλον των εργαζομένων του Οργανισμού Κωπαΐδας;