Σε αποχή οι δικηγόροι της Λιβαδειάς έως τις 5 Δεκεμβρίου

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας, που συνήλθε σήμερα στις 24-11-2014,   με ομόφωνη απόφασή του, επικύρωσε την από 21-11-2014 απόφαση   της συντονιστικής επιτροπής των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδος, που σας έχει ήδη  κοινοποιηθεί,  σχετικά  με την  κατάθεση του σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και την κήρυξη αποχής από τα καθήκοντα των δικηγόρων από την Τρίτη 25-11-2014 έως και την Παρασκευή 5-12-2014, οπότε και θα συγκληθεί εκ νέου η Ολομέλεια, ως επίσης  και για την διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος κατά την διάταξη του άρθρου 138 του Κώδικα Δικηγόρων, παρά την επιφύλαξη όλων των  μελών του διοικητικού συμβουλίου  όσον αφορά στην αναγκαιότητα και φιλοσοφία της διενέργειας αυτού στην παρούσα φάση, που είναι ήδη διαμορφωμένες οι αποφάσεις μας .

Έτσι, αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ την αποχή, από 25-11-2014 έως και 5-12-2014, των δικηγόρων μελών  του συλλόγου μας από τα καθήκοντά τους.  Όσον  αφορά στο δημοψήφισμα θα επακολουθήσει νέα ανακοίνωση μετά από αυριανή από  απόφαση της συντονιστικής επιτροπής.

    Για το  Το πλαίσιο της χορήγησης αδειών έχει ως εξής:
Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης

  • Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
  • Παραγραφές – Προθεσμίες
  • Αναστολές πλειστηριασμών
  • Αιτήσεις Προσωρινών Διαταγών – Συζήτηση όπου έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή
  • Για τις ποινικές υποθέσεις στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό .

Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.

Αναβολές:

Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

            O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ             ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ