Με 24 θέματα το Δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 19η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
2.Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης της Απασχόλησης στο Δήμο Λεβαδέων.

3.Λήψη απόφασης του Δ.Σ. που αφορά το: “Ιδιωτικό Συμφωνητικό παραχώρησης δημοτικού σταδίου Λιβαδειάς”

4.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 38/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου επί της μελέτης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ».

5.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 39/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου επί της μελέτης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ».

6.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 40/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου επί της μελέτης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ».

7.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 41/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου επί της μελέτης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ».

8.Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) – Μέτρο 322: «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών» – Τ.Κ. Αγίας Άννας.

9.Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) – Μέτρο 322: «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών» – Τ.Κ. Ανθοχωρίου.

10.Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) – Μέτρο 321: «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»

11.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση του έργου: «Προστασία Υφιστάμενου Αγωγού Καυσίμων».

12.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Μπουφίδου, χώρος πρώην ΚΤΕΛ και πεζοδρόμια Σπυρίδωνος».

13.Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή Οδού Ρούμελης (από την οδό Χαιρωνείας έως την οδό Αγίου Αθανασίου».

14.Σύγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Λαογραφικό Μουσείο Κοινότητας Κυριακίου».

15.Σύγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης στη Δαύλεια».

16.Σύγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση Αύλειου Χώρου ΕΠΑ.Λ- ΕΠΑ.Σ –Σ.Ε.Κ.»

17.Έγκριση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης».

18.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 278/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Σύνταξη Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του κληροδοτήματος Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας – οικονομικού έτους 2015».

19.Συμμετοχή στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER.

20.Λήψη απόφασης Περί εκμίσθωσης λιβαδιού ΓΟΡΙΤΣΑ –ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ της Τοπικής Κοινότητας Παρορίου – περιόδου 2015-16.

21.Έγκριση διενέργειας προμήθειας γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2015.

22.Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων για το έτος; 2015.

23.Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ελαστικών.

24.Έγκριση της 111/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΑΠΟΔΗΛ που αφορά την 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)