Σοκ!!! Πανελλαδικό αρνητικό ρεκόρ της Βοιωτίας. Κάπνισμα και χρήση αλκοόλ από τους μαθητές

Κοινοποίηση στα Social Media

Η ΒΟΙΩΤΊΑ κατέχει δυστυχώς ένα
ΑΡΝΗΤΙΚΌ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΌ ΡΕΚΌΡ σε σχέση με
τα ποσοστά των ΜΑΘΗΤΏΝ που κάνουν ΧΡΉΣΗ
ΝΌΜΙΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΌΝΩΝ ΟΥΣΙΏΝ.
Ειδικότερα, σε σχέση με τα ποσοστά ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΏΝ ΠΟΥ ΚΑΠΝΊΖΟΥΝ ΚΑΤΑΤΆΣΣΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ 3Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΧΝΌΤΗΤΑ _(κάθε μέρα)_
και ΣΤΗΝ 4Η ΘΈΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΣΌΤΗΤΑ
_(πάνω από μισό πακέτο)_. Βρίσκεται
επίσης ανάμεσα στους 12 ΝΟΜΟΎΣ με τα
υψηλότερα ποσοστά ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ
ΑΛΚΟΌΛ. Τα στοιχεία προέρχονται από την
_«Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές,
ΕSPAD 2011»,_ που διενεργήθηκε από το
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
Ψυχικής Υγιεινής, σε συνεργασία με τον
ΟΚΑΝΑ.

Με βάση τα παραπάνω υποβλήθηκε στο
Υπουργείο Παιδείας και εγκρίθηκε η
εφαρμογή ενός προγράμματος βραχείων
προληπτικών παρεμβάσεων στους μαθητές
της Α΄ και Β΄ τάξης του συνόλου των
Γυμνασίων της Βοιωτίας, ΜΕ ΣΚΟΠΌ ΤΗΝ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΉ ΕΝΗΜΈΡΩΣΉ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΎ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΚΟΌΛ, ΤΗΝ ΕΝΊΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΚΤΊΜΗΣΉΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΥΓΙΏΝ ΤΡΌΠΩΝ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ
ΔΥΣΚΟΛΙΏΝ.

Η προτεινόμενη παρέμβαση έχει διάρκεια
4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΈΣ ΏΡΕΣ (δύο δίωρα).

Αρχικά τα σχολεία που ενδιαφέρονται να
λάβουν μέρος στο πρόγραμμα, (τάξεις ή
τμήματα) θα πρέπει να υποβάλλουν
σχετικό αίτημα. Στη συνέχεια, εντός του
σχολείου θα υλοποιείται η παρέμβαση με
τη συμμετοχή των μαθητών σε ομάδες
βιωματικού χαρακτήρα.

Η παρέμβαση θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο
του 2015 και τον Απρίλιο θα γίνει η τελική
αξιολόγηση και η παρουσίαση – διάχυση
των αποτελεσμάτων στη σχολική κι
ευρύτερη κοινότητα.

_Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και θα
υλοποιηθεί με τη συνεργασία του
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΎ ΣΤΑΘΜΟΎ ΝΈΩΝ ΤΗΣ
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ
ΒΟΙΩΤΊΑΣ & του ΚΈΝΤΡΟΥ ΠΡΌΛΗΨΗΣ ΤΩΝ
ΕΞΑΡΤΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΉΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΉΣ
ΥΓΕΊΑΣ ΒΟΙΩΤΊΑΣ: «ΠΡΌΤΑΣΗ ΖΩΉΣ»._

Το Πρόγραμμα συνεργάζεται με:

ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

του Παρ. Λιβαδειάς της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας

υποστηρίζεται από:

το Κέντρο Συμβ. & Έγκαιρης Παρέμβασης
ΚΕΘΕΑ Βοιωτίας &

το ΕΣΥΝ παράρτημα Βοιωτίας

Πληροφορίες:

Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, ΔΔΕ
Βοιωτίας, τηλ.:2261350381, http://sumstanvoi.blogspot.gr/ [1]