Τοπικές δράσεις ενίσχυσης του εμπορικού τομέα στον Δήμο Θήβας

Κοινοποίηση στα Social Media

Προωθείται έργο δράσης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τι δυνατότητες ανάπτυξης έχει μια πόλη της περιφέρειας όπως η Θήβα;

Για να δοθεί ακριβής απάντηση σε ένα τόσο ουσιαστικό ερώτημα που αφορά στην παραγωγική δομή της, στο αναπτυξιακό της μοντέλο και στην απασχολησιμότητα είναι απαραίτητο να εξειδικευτούν οι τοπικές ανάγκες.

Αυτές οι δράσεις προαπαιτούν την ενεργοποίηση και την κινητοποίηση των τοπικών φορέων, ώστε να καταγραφεί το πρόβλημα και να βρεθούν οι λύσεις που θα επιτρέψουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους, που αποτελούν ένα υπολογίσιμο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης Περιφέρειας της Βοιωτίας.

Ο κλάδος του εμπορίου απετέλεσε και μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης στη Θήβα και η άμεση ανάγκη υλοποίησης παρεμβάσεων για τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού τους σε αυτόν, προβάλλει ως προϋπόθεση για να αρχίσει και πάλι να κινείται η οικονομία και να απορροφάται σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού της περιοχής, που αυτή την εποχή βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας.

Η ενημέρωση των επιχειρήσεων και η ανάγκη να ευαισθητοποιηθούν σε ένα κοινό σχέδιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μπορεί να συμβάλλει στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και την απορρόφηση των ανέργων. Ιδιαίτερα, η αλλαγή στάσης τους απέναντι σε ευαίσθητα κοινωνικά στρώματα (ευπαθείς κοινωνικά ομάδες) ή απέναντι στην πληθυσμιακή ομάδα των γυναικών.

Μερίδα των ανέργων θα μπορούσε να στραφεί ενεργά στη δημιουργία των δικών της επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα, με την απαιτούμενη βοήθεια: τη στήριξη της επιχειρηματικότητας με την παροχή τεχνικής, νομικής και άλλης στήριξης των ωφελουμένων («Επιχειρηματική Συμβουλευτική»). Την κατάρτισή τους και την απόκτηση δεξιοτήτων πωλήσεων.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσαν να συμβάλλουν οι επιχειρήσεις της Βοιωτίας, οι τοπικοί και θεσμικοί φορείς (επιμελητήρια, ΣΕΒ, εμπορικοί σύλλογοι, Εργατικό Κέντρο, ΟΑΕΔ, σύλλογοι πολιτών με κοινωνικά ενδιαφέροντα, εκκλησία κ.λπ.), με τη δημιουργία ενός πολλαπλών δυνατοτήτων δικτύου που θα συμπεριλαμβάνει ακόμη και τους γειτονικούς δήμους.

Ανάλογες δράσεις σε όμορες περιοχές θα δώσουν τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων.

 

Νέες προοπτικές από την Περιφέρεια

 

Σε αυτό το πλαίσιο προωθείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα από την ΑΣ (Φορέας υλοποίησης έργου «Αναπτυξιακή σύμπραξη, νέες προοπτικές απασχολησιμότητας») σχετικό έργο δράσης με τίτλο «Τοπικές δράσεις ενίσχυσης του εμπορικού τομέα στον Δήμο Θήβας», που στην πράξη αφορά σε 40 ωφελούμενους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με αυτό υλοποιούνται 10 δράσεις, οι οποίες εντάσσονται σε 6 διαφορετικές κατηγορίες και περιλαμβάνουν: μελέτη, δικτύωση, ενέργειες ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης, κατάρτιση/επιμόρφωση, συντονισμό και διαχείριση πράξης, πληροφόρηση-συμβουλευτική υποστήριξη.

Στόχος οι ωφελούμενοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με την απασχόλησή τους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εμπορικό τομέα στον Δήμο Θήβας και να αναπτύξουν, επίσης, ατομική και συλλογική επιχειρηματικότητα.

 

  • ΑΣ (Φορέας υλοποίησης έργου «Αναπτυξιακή σύμπραξη, νέες προοπτικές απασχολησιμότητας»)
  • Εμπορικός Σύλλογος Θηβών