Ο Θ. Χειμάρας εντεταλμένος σύμβουλος με αρμοδιότητες στον σχεδιασμό Περιφερειακής Πολιτικής

Κοινοποίηση στα Social Media

Μία από τις βασικότερες προτεραιότητες της νέας Περιφερειακής Αρχής είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης περιφερειακής πολιτικής, ικανής να συντελέσει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της οικονομίας και τη συνολική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη, ορίζεται εντεταλμένος σύμβουλος για την άσκηση αρμοδιοτήτων του Τομέα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Θεμιστοκλής Χειμάρας.

Ο κ. Χειμάρας θα έχει την ευθύνη σύνταξης προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και θα εισηγείται σχετικά με προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, θα συμβάλει στην κατάρτιση του αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας, που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, ενώ θα συνδράμει και στη σύνταξη αλλά και την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος.