Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση συγκροτεί ο δήμος Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, «ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας» προχωράει ο Δήμος Λεβαδέων.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στους τοπικούς εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους και οργανώσεις, στους επιστημονικούς φορείς, τις τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, στους εργαζόμενους στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, στις ενώσεις και τους συλλόγους γονέων, στους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, στις

εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεων πολιτών, σε τοπικά συμβούλια νέων, σε άλλες οργανώσεις και φορείς της τοπικής κοινωνίας αλλά και σε όποιους δημότες επιθυμούν.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου καθώς και για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

Επίσης εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών ενώ δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως μέλη στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης μπορούν να δηλώσουν εγγράφως την επιθυμία τους, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Λεβαδέων μέχρι τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014.

Για πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Παναγιώτα Τσάντα, στο τηλ. 22613-50802.