Ελάχιστη η ζημιά στο βαμβάκι από το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι

Κοινοποίηση στα Social Media

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας εξέδωσε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων, προκειμένου να ενημερωθούν οι βαμβακοπαραγωγοί για τις απαραίτητες μετασυλλεκτικές καλλιεργητικές επεμβάσεις στα βαμβακοχώραφα.

Διανύουμε τη φάση της συγκομιδής του βαμβακιού και της παράδοσης του τελικού προϊόντος στα εκκοκκιστήρια. Κατά την φετινή καλλιεργητική περίοδο η ζημιά στην παραγωγή τόσο από το πράσινο, όσο και από το ρόδινο σκουλήκι ήταν από μηδενική έως πολύ μικρή.

«Την εποχή αυτή οι προνύμφες (σκουλήκια) και των δύο εντομολογικών εχθρών έχουν αποσυρθεί προκειμένου να διαχειμάσουν σε διάφορα φυσικά καταφύγια μέσα στα βαμβακοχώραφα. Οι προνύμφες του πράσινου νυμφώνονται μέσα στο έδαφος (συνήθως στα πρώτα 5-10 εκ.), ενώ του ρόδινου διαχειμάζουν είτε μέσα στο έδαφος, είτε μέσα στα υπολείμματα της καλλιέργειας (καρύδια και στελέχη). Όσα από αυτά τα έντομα επιβιώσουν από τις αντίξοες συνθήκες του χειμώνα, αλλά και τον παρασιτισμό και τις ασθένειες, θα δώσουν την άνοιξη τα ακμαία (πεταλούδες), από τα οποία θα προκύψει η πρώτη γενιά των προνυμφών που προσβάλουν τις καλλιέργειες», αναφέρει χαρακτηριστικά το δελτίο.

Και συμπληρώνει: «Συνεπώς, καλλιεργητικές επεμβάσεις που αυξάνουν τη θνησιμότητα των διαχειμαζόντων εντομολογικών εχθρών, βοηθούν αποτελεσματικά στη δραστική μείωση του πληθυσμού των εντόμων που θα δραστηριοποιηθούν την άνοιξη στις νέες καλλιέργειες».

Προκειμένου δε κατά την νέα καλλιεργητική περίοδο να περιορισθεί ο κίνδυνος πληθυσμιακών εξάρσεων των δύο εντομολογικών εχθρών, ασχέτως εάν γίνει αλλαγή καλλιέργειας στο χωράφι, συνιστάται η πιστή εφαρμογή των συγκεκριμένων μετασυλλεκτικών καλλιεργητικών μέτρων

Όπως σημειώνει ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης Νικόλαος Μυλωνάς, σε ότι αφορά στο πράσινο σκουλήκι για την  ελαχιστοποίηση του αριθμού των επιτυχώς διαχειμαζόντων εντόμων, κρίνεται ως απολύτως απαραίτητο μετά τη στελεχοκοπή να γίνει άροση του εδάφους (όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι) σε βάθος 20-25 εκατοστών κατά το φθινόπωρο σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέργειας του χωραφιού, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης αναστροφή του εδάφους  και πλήρης ενσωμάτωση των θρυμματισμένων από τη στελεχοκοπή υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων.

Με το μέτρο αυτό επιτυγχάνονται η άμεση καταστροφή (μηχανική) των νυμφών, η έκθεση των νυμφών σε αντίξοες κλιματικές συνθήκες και σε αντίξοες εδαφικές συνθήκες (πχ. υδατικός κορεσμός του εδάφους σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες αυτού) και τέλος μεταφορά των νυμφών σε βάθη 20-25 εκατοστών και καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων με επακόλουθο μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.

Η χρήση άλλων καλλιεργητικών πρακτικών όπως ρίπερ, καλλιεργητής δισκοσβάρνα κ.α., αντί του οργώματος με υνιοφόρο αλέτρι, «δεν επιτυγχάνουν αναστροφή του εδάφους και ως εκ τούτου δεν αποτελούν αποτελεσματικές μέθοδοι ελέγχου του πράσινου σκουληκιού».

Ενδεχόμενη αύξηση του κόστους καλλιέργειας, ισοσκελίζεται από τη μείωση του αριθμού των ψεκασμών με εντομοκτόνα που θα απαιτηθούν κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Επιπλέον, προστατεύεται τόσο το περιβάλλον, όσο και η υγεία του ίδιου του καλλιεργητή.

Σε ότι αφορά σο ρόδινο σκουλήκι, «ο στελεχοκοπή, ο ψιλοτεμαχισμός και ο θρυμματισμός των καρυδιών με στελεχοκόπτη/καταστροφέα και στη συνέχεια η άροση ενσωμάτωσης, είναι η πλέον αποτελεσματική μέθοδος για τον έλεγχο και του ρόδινου σκουληκιού».

Ιδιαίτερα δε με τον τύπο του οριζόντιου κυλίνδρου (καταστροφέας) θανατώνονται περισσότερες προνύμφες από ότι με τον περιστροφικό τύπο στελεχοκόπτη (κοινός στελεχοκόπτης).