Να καταθέσουν την ετήσια απογραφή του ζωικού τους κεφαλαίου καλεί τους κτηνοτρόφους η Περιφέρεια Στερεάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Τους κτηνοτρόφους καλεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να κοινοποιήσουν στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου των εκτροφών τους, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου ο κάτοχος εκτροφής αιγοπροβάτων, ακόμα και με μηδενικό αριθμό ζώων πρέπει να απογράψει όλα τα αιγοπρόβατα που υπάρχουν στην εκτροφή του και να καταχωρήσει το αποτέλεσμα της απογραφής στο Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων, συμπληρώνοντας με δική του ευθύνη του τα αντίστοιχα πεδία.

Στη συνέχεια εντός 30 ημερών και όχι μετά τις15 Δεκεμβρίου οι κτηνοτρόφοι έχοντας μαζί τους τα σχετικά έγγραφα της εκτροφής (άδειες διακίνησης ζώων, εγκεκριμένες παραγγελίες μέσων σήμανσης, φαρμακευτικό μητρώο κ.λ.π.) πρέπει να προσκομίσουν το Μητρώο στα Τμήματα Κτηνιατρικής ή στα κατά τόπους Αγροτικά Κτηνιατρεία της περιοχής στην οποία υπάγονται για την θεώρησή του και την καταχώρηση της απογραφής στην Ηλεκτρονική Βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως κάνει γνωστό η ΠΣΕ «παράλειψη διενέργειας ή κοινοποίησης απογραφής, αδικαιολόγητη μεταβολή (αύξηση ή μείωση ) του ζωικού κεφαλαίου και ελλείψεις στην συμπλήρωση του μητρώου, αποτελούν παραβάσεις που επισύρουν διοικητικό ή επιτόπιο έλεγχο και επιβολή διοικητικών μέτρων (περιορισμούς, πρόστιμα κ.λ.π.) και περικοπές αποζημιώσεων από την αρμόδια αρχή πληρωμής (ΟΠΕΚΕΠΕ)».

Έτσι στο πλαίσιο αυτό καλεί όλους τους κτηνοτρόφους να προβούν εγκαίρως στις προαναφερόμενες ενέργειες ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.