Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Κοινοποίηση στα Social Media

 Σας γνωρίζουμε ότι βρίσκονται σε διαδικασία Δημοσιοποίησης Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Σχεδίων : α)   ΄΄ Σχέδιο Διαχείρισης της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού

( Υδατικό Διαμέρισμα) Δυτικής Στερεάς Ελλάδας ΄΄,

β)   ΄΄  Σχέδιο Διαχείρισης της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού

( Υδατικό Διαμέρισμα) Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας ΄΄,

γ)   ΄΄ Σχέδιο Διαχείρισης της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού

( Υδατικό Διαμέρισμα)  Αττικής ΄΄,

δ)   ΄΄ Σχέδιο Διαχείρισης της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού

( Υδατικό Διαμέρισμα)  Θεσσαλίας΄΄.

Είναι στη διάθεση του κοινού όποτε ζητηθούν πληροφορίες σχετικά με στοιχεία φακέλου της ΣΜΠΕ στα κατά τόπους τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Α) http://wfd.opengov.gr/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=5&Itemid=12   (ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ )

Β) http://wfd.opengov.gr/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=8&Itemid=12   (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ )

Γ) http://wfd.opengov.gr/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=9&Itemid=12   (ΘΕΣΣΑΛΙΑ  – ( ΔΟΜΟΚΟΣ )).

Δ) http://wfd.opengov.gr/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=7&Itemid=12  (ΑΤΤΙΚΗΣ ).