Ακατάλληλο και επικίνδυνο το κτίριο του ΙΚΑ Λιβαδειάς.

Κοινοποίηση στα Social Media

Απαράδεκτη είναι η κατάσταση στο κτίριο όπου στεγάζεται το ΙΚΑ Λιβαδειάς. Το συγκεκριμένο κτίριο, όπως είναι γνωστό, δεν πληροί τις προδιαγραφές, ούτε καν τις ελάχιστες, που προβλέπονται για δημόσια κτίρια, όπως πρόσβαση ΑΜΕΑ, ύπαρξη ανελκυστήρα κ.α. Επιπλέον, το συγκεκριμένο κτίριο έχει κριθεί ακατάλληλο και επικίνδυνο για το προσωπικό και τους συναλλασσόμενους, καθώς έχουν προκληθεί ζημιές και ρωγμές από τους σεισμούς του 1981.
Παρόλο που στις 12 Σεπτεμβρίου 2013, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκήρυξε δημόσιο μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό για μίσθωση ακινήτου στη Λιβαδειά για τη στέγαση του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λιβαδειάς, καμία ενέργεια δεν έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο για τη μίσθωση του νέου κτιρίου που θα πληροί τις βασικές προϋποθέσεις.
Επίσης, όσον αφορά την ανέγερση νέου κτιρίου ΙΚΑ στο ιδιόκτητο οικόπεδο, παρά τις επανειλημμένες αποφάσεις και εξαγγελίες τόσο των Υπηρεσιών, όσο και της Διοίκησης του ΙΚΑ, δεν έχει γίνει η παραμικρή ενέργεια για την ανέγερση, με αποτέλεσμα το οικόπεδο που διαθέτει το ΙΚΑ Λιβαδειάς να παραμένει ανεκμετάλλευτο και να «χάνονται» τα χρήματα των ασφαλισμένων που είχαν επενδυθεί για τις μελέτες και τις σχετικές άδειες ανέγερσης του ιδιόκτητου κτιρίου. Κατά συνέπεια, υπάρχει κίνδυνος οι εργολάβοι να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για καταγγελία της σύμβασης, σε περίπτωση που δεν ξεκινήσει άμεσα η ανέγερση, και να επωφεληθούν από την σχετική ρήτρα της σύμβασης.
Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
-Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να ξεκινήσει άμεσα η ανέγερση κτιρίου στο ιδιόκτητο οικόπεδο του ΙΚΑ Λιβαδειάς;
-Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να πραγματοποιηθεί η προσωρινή στέγαση του ΙΚΑ Λιβαδειάς σε νέο μισθωμένο κτίριο που να πληροί τις βασικές προϋποθέσεις ασφάλειας και προσβασιμότητας των δημοσίων κτιρίων μέχρι να ολοκληρωθεί η ανέγερση του κτιρίου στο ιδιόκτητο οικόπεδο;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιάννης Σταθάς