Στη Βουλή το επίδομα θέρμανσης και η στελέχωση του ΙΚΑ Άσπρων Σπιτιών από τον Γιάννη Σταθά

Κοινοποίηση στα Social Media

Να υπαχθούν οι ορεινοί Δήμοι και Κοινότητες της Π.Ε. Βοιωτίας στη Β’ Κλιματική Ζώνη.

Στο με αρ. πρωτ. Δ33 5037619 ΕΞ 2013/18.10.2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού» ο Υπουργός Οικονομικών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και ο Υφυπουργός Οικονομικών με κοινή απόφαση ορίζουν στο άρθρο 3 με τίτλο «Καθορισμός του ύψους του επιδόματος» ότι για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, η Ελληνική Επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες και εντάσσουν την Βοιωτία στην Γ’ ζώνη, στην οποία εντάσσονται επίσης η Αττική (πλην των Κυθήρων και των νησιών του Σαρωνικού), Κορινθία, Ηλεία, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Μαγνησία, Λέσβος, Χίος, Κέρκυρα, Λευκάδα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα και Άρτα.
Στην Π.Ε. Βοιωτίας βρίσκεται ο Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας ο οποίος, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010), έχει χαρακτηριστεί ως ορεινός. Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο Α’, Άρθρο 1 «Σύσταση Δήμων», 7.Νομός Βοιωτίας ορίζεται ότι: «Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι…6. Δήμος Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας με έδρα το Δίστομο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αραχόβης β. Διστόμου και την κοινότητα Αντικύρας, οι οποίοι καταργούνται. Β. Ο δήμος Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας χαρακτηρίζεται ως ορεινός».
Ο χαρακτηρισμός ως ορεινός έχει δοθεί διότι τόσο ο πρώην Δήμος Διστόμου, όσο και ο πρώην Δήμος Αράχοβας -οι οποίοι με τον «Καλλικράτη» συνενώθηκαν- είχαν χαρακτηριστεί ως ορεινοί βάσει της Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 20ης Ιουλίου 1981 περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (Ελλάς) (81/645/ΕΟΚ) σύμφωνα με την οποία εκτιμήθηκε ότι:
Έχει ληφθεί ως ένδειξη των πολύ δυσχερών κλιματικών συνθηκών ελάχιστο υψόμετρο 800 μέτρων.
Πάνω από το 50% της έκτασης ανταποκρίνεται σε χαρακτηριστικά της ίδιας ορεινής διαμόρφωσης όπου οι κλιματικές και τοπογραφικές συνθήκες είναι ίδιες και τα επίπεδα αποδόσεως και εισοδήματος είναι αρκετά χαμηλά.
Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι εκτός από το τον Δήμο Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Δήμος Λεβαδέων με τα ορεινά Κοινοτικά Διαμερίσματα Κυριακίου, Αγίας Άννας, Αγίας Τριάδας και Κορώνειας ο οποίος, όμως, δεν έχει χαρακτηριστεί ως ορεινός. Στην ίδια ακριβώς κατηγορία εντάσσονται και τα Κοινοτικά Διαμερίσματα Πύλη, Σκούρτα, Στεφάνη του πρώην Δήμου Δερβενοχωρίων, ο οποίος με τον «Καλλικράτη» εντάχθηκε στον Δήμο Τανάγρας, ο οποίος ούτε κι αυτός έχει χαρακτηριστεί ως ορεινός.
Οι προαναφερθείσες περιοχές έχουν ακριβώς τις ίδιες θερμοκρασίες με την Αράχοβα: Σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό Αράχοβας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η Αράχοβα είχε μέση ημερήσια θερμοκρασία από 2οC έως 7οC για τους μήνες Νοέμβριο 2013, Δεκέμβριο 2013, Ιανουάριο-Μάρτιο 2014, με αντίστοιχη ελάχιστη κάτω από το μηδέν, ενώ σημειωτέον παρουσιάζει συνθήκες παγετού περισσότερες από 60 ημέρες ετησίως.
Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε οι προαναφερθείσες περιοχές της Π.Ε. Βοιωτίας να ενταχθούν, τουλάχιστον, στη Β’ Κλιματική Ζώνη;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιάννης Σταθάς

Ανάγκη στελέχωσης του ΙΚΑ Παραλίας Διστόμου.

Άμεση είναι η ανάγκη για στελέχωση του ΙΚΑ Παραλίας Διστόμου. Συγκεκριμένα, απαραίτητη κρίνεται η στελέχωση του ΙΚΑ Παραλίας Διστόμου με:
Έναν (1) παθολόγο.
Έναν (1) μικροβιολόγο.
Έναν (1) καρδιολόγο.
Επισημαίνεται ότι το ΙΚΑ Παραλίας Διστόμου εξυπηρετεί τους εργαζόμενους μιας από τις μεγαλύτερες βαριές βιομηχανίες της Ελλάδας, της «Αλουμίνιον της Ελλάδος», αλλά και τους κατοίκους της του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας καθώς και το Κυριάκι και τη Δεσφίνα.
Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την στελέχωση του ΙΚΑ Παραλίας Διστόμου με ιατρούς των προαναφερθέντων ειδικοτήτων;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιάννης Σταθάς