Στοιχεία ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για τον Αύγουστο

Κοινοποίηση στα Social Media

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1] με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Αύγουστο 2014 ανήλθε σε 835.844 άτομα.  Από αυτά 446.758 (ποσοστό 53,45%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 389.086 (ποσοστό 46,55%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

 • Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 322.086 είναι <άνδρες> (ποσοστό 38,53%) και οι 513.758 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 61,47%).
 • Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 9.955 άτομα (ποσοστό 1,19%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 75.038 άτομα (ποσοστό 8,98%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 122.321 άτομα (ποσοστό  14,63%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 344.549 άτομα (ποσοστό 41,22%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 180.028 άτομα (ποσοστό  21,54%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 96.616 άτομα (ποσοστό 11,56%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 7.337 άτομα (ποσοστό  0,88%).
 • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 14.254 άτομα (ποσοστό 1,71%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 516 άτομα (ποσοστό 31,41%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 398.557 άτομα (ποσοστό 47,68%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 160.517 άτομα (ποσοστό 19,20%).
 • Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 790.620 άτομα (ποσοστό 94,59%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 10.693 άτομα (ποσοστό 1,28%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 34.531 άτομα (ποσοστό 4,13%).

 

 

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Αύγουστο 2014 ανήλθε σε 139.093 άτομα όπου 66.501 (ποσοστό 47,81%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών,  και 72.592 (ποσοστό 52,19%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

 • Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 54.119 είναι <άνδρες> (ποσοστό 38,91%) και οι 84.974 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 61,09%).
 • Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 1.324 άτομα (ποσοστό 0,95%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 9.290 άτομα (ποσοστό 6,68%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 18.246 άτομα (ποσοστό  13,12%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 52.684 άτομα (ποσοστό 37,88%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 31.073 άτομα (ποσοστό  22,34%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 23.336 άτομα (ποσοστό 16,78%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 3.140 άτομα (ποσοστό  2,26%).
 • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 5.107 άτομα (ποσοστό 3,67%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 52.342 άτομα (ποσοστό 37,63%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 55.933 άτομα (ποσοστό 40,21%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 25.711 άτομα (ποσοστό 18,48%).
 • Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 127.433 άτομα (ποσοστό 91,62%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 2.167 άτομα (ποσοστό 1,56%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 9.493 άτομα (ποσοστό 6,82%).

 

 

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2]   για τον μήνα Αύγουστο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 111.789 άτομα από τα οποία οι 109.542 (ποσοστό 97,99%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 2.247 (ποσοστό 2,01%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων.

 • Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 46.197 είναι <άνδρες> (ποσοστό 41,33%) και οι 65.592 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 58,67%).
 • Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 58 άτομα (ποσοστό 0,05%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 3.823 άτομα (ποσοστό 3,42%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 17.479 άτομα (ποσοστό  15,64%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 58.832 άτομα (ποσοστό 52,63%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 23.033 άτομα (ποσοστό  20,60%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 8.211 άτομα (ποσοστό 7,35%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 353 άτομα (ποσοστό  0,32%).
 • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 1.140 άτομα (ποσοστό 1,02%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 28.586 άτομα (ποσοστό 25,57%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 47.820 άτομα (ποσοστό 42,78%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 34.243 άτομα (ποσοστό 30,63%).
 • Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 102.898 άτομα (ποσοστό 92,05%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 2.030 άτομα (ποσοστό 1,82%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 6.861 άτομα (ποσοστό 6,14%).

 

ΙΟΥΛΙΟΣ

2014

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2014

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 835.282 835.844 562 0,07%
Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 143.744 139.093 -4.651 -3,24%
Γ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 89.850 111.789 21.939 24,42%

 

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.