Συνεδριάζει το Δ.Σ. Δ.Α.Α στις13/10

Κοινοποίηση στα Social Media
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 13η Οκτωβρίου 2014 ημέρα της εβδομάδοςΔευτέρα και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Επαρχίας Λιβαδειάς. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ }
Θέμα 2ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπής σχολικών μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης” {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 3ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπής σχολικών μονάδων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης” {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 4ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. της Δ.Α.Α. Α.Ε. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Θέμα 5ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΛΑΓΟΣ}

Θέμα 6ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας στο ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 7ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. του ΝΠΙΔ “ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ” {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Θέμα 8ο: Παρουσίαση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας έτους 2015 και προτάσεις δημοτικών συμβούλων και προέδρων τοπικών συμβουλίων. {Εισηγητής: ΔΝΤΗΣ Τ.Υ. κ. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}
Θέμα 9ο: Ενημέρωση για παραχώρηση χρήσης αιθουσών του κτιρίου του ΟΑΕΔ στην τοπική κοινότητα Αντίκυρας. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ}
Θέμα 10ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.130,70 € του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ (Ι κατανομή) {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 11ο: Ενημέρωση για καθορισμό λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ}
Θέμα 12ο: Καθιέρωση 24ης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΖΗΣΗΣ}
Θέμα 13ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 ποσού 1.160,00 € του ΥΠΕΣ για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων του Δήμου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 14ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 4.000,00 € για ΕΛΤΑ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 15ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 ποσού 19.509,69 € του ΥΠΕΣ του αρ. 27 του Ν. 3756/2009. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 16ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 με το ποσό των 3.500,00 € για δαπάνες προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 17ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 ποσού 276,50 € του ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΟΚ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 18ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 ποσού 10.630,00 € του ΥΠΕΣ από ΤΑΠ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 19ο: Ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων. {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Γιαννέλος Ευστάθιος